Norway

Velg sted

Norway
 
 
Content

Retur av varer

Returer foreligger når kunden ønsker å returnere et kjøpt produkt uten at det foreligger en reklamasjon.

Bosch Rexroth kan innvilge en retur innen 30 dager regnet fra pakkseddeldato, forutsatt at produktet er definert som lagervare, returneres i ubrukt stand og i original emballasje. Retur aksepteres ikke for produkter som er kunde- og eller ordrespesifikk så som software og produkter med kunderelaterte parameter (sylinder, sammenbygde eller innjusterte ventiler og pumper / motorer)

Når produktet returneres må kunden bekoste frakt. Ved returer står kunden ansvarlig for skader som kan oppstå under transport.

Kreditnotaen fratrekkes et returgebyr på maksimalt 35% av fakturert pris, dog minimum kr 750,00 eks mva. Emballasje og transportkostnader krediteres ikke.

Teknisk feil

Reklamasjonsrett gjelder om et produkt ikke er i henhold til teknisk spesifikasjon, se produktdatablad. Reklamasjonsrett gjelder 1 år fra pakkseddeldato og omfatter reparasjon av feil.

Håndteringsfeil

Håndteringsfeil er når Bosch Rexroth har levert feil antall, feil produkt eller lignende. Ved slike tilfeller skal kunden gi beskjed innen 30 kalenderdager etter pakkseddeldato slik at Bosch Rexroth AS får rettet feilen (etterlevering).

Transportskade

Om kunden ved mottak oppdager at forsendelsen er transportskadet, skal kunden umiddelbart anmelde forholdet til transportøren.

Sending av reklamerte produkter

I de tilfeller hvor reklamerte produkter skal sendes tilbake til Bosch Rexroth vil det bli gitt instruks om hvordan produktet skal merkes og sendes.

Kundens utlegg for returfrakt på billigste måte krediteres når garantien er godkjent innen Fastlands-Norge.

Kunden vil få en bekreftelse (servicemelding) på mottatt/returnert produkt. Ved videre korrespondanse refereres til servicemeldingsnummer.

Om ikke produktet er returnert til Bosch Rexroth innen 6 uker fra instruks er gitt vil saken bli lukket uten varsel, hvis ikke annet er avtalt.

For øvrig vises til NL09 hvor leverings-/bestemmelsessted er på Fastlands-Norge.