Norway

Velg sted

Norway
 

Energieffektivitet

Øk produktiviteten og senk kostnadene – Bosch Rexroth gjør energieffektivitet til en konkurransefordel

– Senk energiforbruket systematisk mens produktiviteten opprettholdes
– Nye løsninger og optimalisering i eksisterende anlegg
– Potensialet for energisparing kobles sammen for alle maskintyperr

 
 

Økt energieffektivitet er en av de store utfordringene i maskinindustrien. Lovpålagte oppgaver, som TIER 4 final samt stigende energipriser, krever stadig mer av bransjen. I tillegg ønsker mange å gjøre CO2-fotavtrykket sitt mindre. For å gjøre maskinene og anleggene dine mest mulig energieffektive, må hele systemet tas med i betraktningen. Det holder vanligvis ikke å optimalisere enkeltstående deler.

Derfor har Bosch Rexroth utviklet det gjennomgående systemet Rexroth for Energy Efficiency (4EE) for samtlige drifts- og styringsteknologier.

Rexroth 4EE består av fire deler: Energy System Design omfatter systemisk totaloversikt, prosjektering, simulering og rådgivning. Efficient Components er komponenter og systemer med optimalisert effektivitet. Til Energy Recovery hører løsninger som det hydrostatiske bremsesystemet (HRB), som tilbakefører og lagrer overflødig energi. Behovsstyrt bruk av energi har vi samlet under Energy on Demand.

Med 4EE kan energibehovet til maskiner og anlegg senkes betydelig – samtidig som produktiviteten bibeholdes. Et eksempel: I komplekse maskiner er det sjelden at alle drifter brukes samtidig. Dersom de alltid står klare, - bruker de unødvendig energi. Styringssystemer og kontrollenheter fra Bosch Rexroth setter forbrukere som ikke er i bruk, - i en strømsparende ventemodus. Resultatet: Økt energieffektivitet, lavere CO2-utslipp og lavere energikostnader.

Den turtallsvariable pumpedriften Sytronix er et eksempel på dette. Under driftsyklus med dellast, senker den turtallet eller setter det til null ved pauser. Dette reduserer ikke bare det direkte energiforbruket, men også varmeutviklingen. I de fleste tilfeller her kan du se helt bort fra kjøling.

Bosch Rexroth tilbyr også rådgivning anbefalinger vedrørende tiltak om energieffektivitet.

Fordeler kan oppnås både ved optimalisering av eksisterende anlegg, og ved utvikling av nye anlegg. I livsløpsanalysen blir energisparepotensialet for samtlige drifts- og styringsteknologier, og for alle automasjonssystemer og maskintyper tatt i betraktning. Etter analysen er gjort, så får du konkrete anbefalinger om tiltak – basert på 4EE-systemet.

Ved hjelp av 4EE-tilnærmingen vil Bosch Rexroth også senke CO2-utslippene på sine egne anlegg med 20 prosent innen 2020. Erfaringene vi får herfra, vil vi dra nytte av i rådgivning om energieffektivitet for maskinprodusenter og sluttbrukere.