Norway

Velg sted

Norway
 

Maskinsikkerhet

Ved hjelp av kompetanse på tvers av teknologier sørger Bosch Rexroth for et sikkert samspill mellom alle komponenter, noe som gir maskinsikkerhet på en smart og økonomisk måte.

– Safety on Board: Fra risikovurdering til igangsetting og medarbeiderkvalifikasjoner
– Minimale utviklingsutgifter og livsløpskostnader
– Maksimal produktivitet med total sikkerhet

 
 

En av de store, verdensomspennende utfordringene for maskin- og anleggsteknikk er temaet sikkerhet. Produsenten og brukeren har grunnleggende internasjonale og regionale normer og lovpålagte krav som må overholdes. For eksempel er ISO 13849 viktig for funksjonell sikkerhet over hele verden, og i Europa angir 2006/42/EF de spesifikke sikkerhetskonseptene for individuelle bransjer og bruksområder. For å oppfylle alle slike krav på en vellykket måte er det viktig å opprettholde maskintilgangen til de forskjellige markedene. Som tilbyder av alle drivverk- og styringsteknologier finner Bosch Rexroth en passende løsning for enhver utfordring.

For å kunne oppfylle sikkerhetskravene for dine maskiner på en enkel og effektiv måte tilbyr vi Safety on Board: Denne tilnærmingen omfatter risikovurdering, utvikling av sikkerhetskonseptene, valg av egnede komponenter, implementering i maskinen, igangsetting av maskinene samt opplæring av dine ansatte. Hos Bosch Rexroth finner du kompetanse på tvers av teknologier. Enten det gjelder elektro, hydraulikk, mekanikk, pneumatikk forstår vi utfordringene. Vi har kompetansen som trengs uansett om du trenger enkeltkomponenter eller systemer- Vi finner den optimale kombinasjonen av maskinvarekomponenter, programvareløsninger og servicetjenester for deg, etter at du har utarbeidet en passende sikkerhetsløsning.

Det standardiserte vernet av personer og anlegg skal imidlertid aldri stå i veien for produktiviteten. Bare når sikkerhetsteknologien ikke er til hinder for brukeren kan det arbeides effektivt og den maksimale produktiviteten opprettholdes. Fordi sikkerhetsfunksjonene allerede er integrert i drift- og styringssystemene, skjer innføringen raskt og enkelt. Intelligent programvaremodul forenkler parametriseringen. Maskinen kan altså igangsettes raskere. I tillegg sikrer fritt valg av bussystemet perfekt kommunikasjon mellom nye og eksisterende komponenter. Slik drar kunden nytte av optimalisert teknikk i nye Anlegg så vel som minimaliserte kostnader for endringer på eksisterende anlegg. Rexroth-komponenter er en investering som i tillegg arbeider pålitelig og sikkert i løpet av hele maskinens livsløp.

Ved hjelp av de spesielt utviklede og integrerte Safety on Board-Lløsningene, oppnår du optimalt samarbeid mellom mennesker og maskiner. Dette er mulig fordi Bosch Rexroth behersker den intelligente samhandlingen mellom forskjellige styringsteknologier og dermed har full forståelse av hvordan disse brukes hos deg. Rexroth benytter internasjonalt gjeldende standarder, maskinen kan derfor brukes i alle land. Vi hjelper til med å tilpasse overholdelsen av lokale tekniske krav.