Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 

Waarden

Content

Als onderneming met meer dan 33.700 medewerkers in meer dan 80 landen beschouwen wij culturele diversiteit als een verrijking. Binnen alle regio's delen wij gemeenschappelijke waarden:

De Bosch-waarden

 
Waarden

Resultaat – en toekomstgerichtheid

Om de krachtige ontwikkeling van onze onderneming en een positief bedrijfsresultaat op lange termijn te waarborgen nemen wij actief deel aan veranderingen in zowel de markt als in de techniek. Op die manier bieden wij onze klanten innovatieve oplossingen en onze medewerkers een aantrekkelijke baan. Onze handelingen en beslissingen zijn daarbij gericht op de opbrengst; hierdoor waarborgen wij groei en financiële onafhankelijkheid. Met de dividenden financiert de Robert Bosch Stichting projecten van algemeen belang.


 
Waarden

Verantwoordelijkheid

Wij zijn ons ervan bewust dat onze zakelijke handelingen in overeenstemming moeten zijn met de belangen van de maatschappij. Onze producten en diensten staan vooral in dienst van de veiligheid van de mens, het spaarzaam omgaan met middelen, en de bescherming van het milieu.


 
Waarden

Initiatief en consequent

Wij handelen uit eigen initiatief, als verantwoord ondernemer en we zijn consequent in het nastreven van onze doelen.


 
Waarden

Openheid en vertrouwen

Wij informeren onze medewerkers, zakenrelaties en investeerders tijdig en op een open manier over belangrijke ontwikkelingen binnen de onderneming en leggen daarmee de basis voor een samenwerking gekenmerkt door vertrouwen.


 
Waarden

Eerlijkheid

Wij beschouwen wederzijdse eerlijkheid in samenwerking, zowel met zakenrelaties als met medewerkers en collega’s onder elkaar, als voorwaarde voor ons succes.


 
Waarden

Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, legaliteit

Wij beloven alleen wat we kunnen nakomen. Wij beschouwen toezeggingen als een verplichting en houden ons aan recht en wet.


 
Waarden

Culturele verscheidenheid

Wij staan voor onze regionale en culturele afkomst en beschouwen verscheidenheid zowel als meerwaarde als een voorwaarde voor wereldwijd succes.