Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 

Zee-energie

Maak optimaal gebruik van de natuurkrachten: Bosch Rexroth is ontwikkelingspartner voor de bouw van windenergie-installaties op zee.

– Partner in baanbrekende ontwikkelingen
– Met innovatieve ideeën die de beschikbaarheid verhogen
– Een gedurende tientallen jaren opgebouwde expertise in hernieuwbare energiebronnen

Zee-energie
 
 

Getijden, zeestroming, golfslag, temperatuurverschillen in het zeewater, osmose - er zijn vele vormen van zee-energie die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de energiemix van de toekomst. De meeste installaties bevinden zich echter nog in een experimenteel stadium. Op dit moment zijn getijden, stroming en golfslag de meest kansrijke energiebronnen. Bosch Rexroth helpt u deze bronnen effectief te benutten. Net als bij de voorloper windenergie fungeert het bedrijf nu als partner van de pioniers in de zee-energie.

Het hoog corrosieve zeewater en de enorme krachten van de golven en stromingen stellen hoge eisen aan zee-energiecentrales. Tegelijkertijd zijn voor een economisch verantwoorde bedrijfsvoering een hoge beschikbaarheid en lange onderhoudscycli nodig.

In nauwe samenwerking met de installatiebouwers ontwerpen en leveren de specialisten van Bosch Rexroth wereldwijd voorgemonteerde en onderhoudsarme componenten die zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden hun werk doen. Daarbij horen oplossingen voor Power Take-Off systemen (PTO's) en pitch aandrijvingen voor golfslag- en stromingsenergie-installaties. Maak gebruik van deze expertise voor een economisch verantwoorde winning van elektriciteit uit zee-energie.