Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 


Optimaliseer uw nieuwe installatie

Content

Bij het Energy Efficiency-advies profiteert u zowel van de optimalisering van een bestaande installatie als bij de ontwikkeling van een nieuwe installatie. Dan weten toekomstige gebruikers en machine fabrikanten wat belangrijk is bij energie zuinige machines en systemen. Voorschriften worden gemakkelijker, configuraties eenvoudiger.

 

Programma van eisen (bestek)

Vertel uw adviseur voor Energy Efficiency wat u, respectievelijk uw klanten verwachten van de nieuwe machinegeneratie. Om energiebesparende en productievere installaties te ontwikkelen kunnen wij u helpen het bestek van uw machines aan te passen.

Energy Efficiency concept

Met het bestek als basis ontwikkelen wij voor u een oplossing die technologie-overschrijdend rekening houdt met alle relevante factoren.

Kosten-batenanalyse

Eenduidige kengetallen tonen aan wanneer uw geoptimaliseerde installaties zijn afgeschreven. Met simulatietools analyseren wij voor u het toekomstige energieverbruik. Aan de hand van concrete adviezen kiest u de passende specificatie voor uw machines.

Implementatie

U configureert de nieuwe machine of installatie. Wij leveren aan u de geschikte componenten en systemen en ondersteunen u bij de montage en ingebruikname.

Verificatie

Afsluitende controlemetingen tonen u wat het eindresultaat is van de optimaliseringen.