Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 

Energie-efficiency

Productiviteit omhoog en kosten omlaag - met Bosch Rexroth wordt energie-efficiency een concurrentievoordeel

– Systematisch het energieverbruik verlagen bij gelijkblijvende productiviteit
– nieuwe oplossingen en optimalisatie van bestaande installaties
– Bundeling van mogelijke energiebesparingen voor alle machinetypes

 
 

Een van de grootste uitdagingen in de machinebouw is het verbeteren van de energie-efficiency. Wettelijke voorschriften, zoals TIER 4 Final en de stijgende energieprijzen zijn een probleem voor de branche. Bovendien willen veel bedrijven hun CO2-emissies reduceren. Om uw machines en installaties zo energiezuinig mogelijk te maken moet altijd naar het gehele systeem worden gekeken. Het is meestal niet voldoende om alleen afzonderlijke componenten te optimaliseren. Daarom heeft Bosch Rexroth als leverancier van alle aandrijf- en besturingstechnieken het standaard systeem Rexroth for Energy Efficiency (4EE) ontwikkeld.

Rexroth 4EE Energy System Design omvat de evaluatie, projectuitvoering, simulatie en advisering voor het totale systeem. Efficient Components zijn componenten en systemen waarvan het rendement is geoptimaliseerd. Energy Recovery omvat talrijke oplossingen, zoals het hydrostatische remsysteem (HRB), dat overtollige energie terugvoert en opslaat. Het vraaggestuurde gebruik van energie valt onder de noemer Energy on De-mand.

Met 4EE kan de energiebehoefte van machines en installaties aanzienlijk worden verminderd - bij minimaal dezelfde productiviteit. Een voorbeeld: de aandrijvingen van complexe machines worden vrijwel nooit allemaal tegelijk gebruikt. Als ze permanent beschikbaar zijn, verbruiken zij onnodig energie. De besturingen en regelaars van Bosch Rexroth zetten stroomverbruikers die op een bepaald moment niet nodig zijn, in een energiebesparende stand-bymodus. Resultaat: verbeterde energie-efficiency, lagere CO2-emissies en lagere energiekosten.

De Sytronix pompaandrijving met variabel toerental bijvoorbeeld verlaagt bij deellast of een pauze het toerental tot nul. Dat vermindert niet alleen de directe energievraag, maar ook de warmteontwikkeling. Op die manier kunt u in de meeste gevallen geheel zonder koeling werken.

Energie-efficiency-adviezen met concrete actiepunten. Bosch Rexroth levert uw bedrijf bovendien advies op het gebied van van energie-efficiency. Daarvan profiteert u zowel bij de optimalisatie van een bestaande installatie als bij de ontwikkeling van een nieuwe installatie. Tijdens de analyse wordt - voor de gehele levensduur - systematisch gekeken naar de potentiële energiebesparing van alle aandrijf- en besturingstechnieken voor alle geautomatiseerde installaties en machinetypes. Aansluitend krijgt u concrete aanbevelingen, gebaseerd op de 4EE-systematiek. Zo kunt u door een optimaal ontwerp de efficiency verbeteren van machines en installaties. Dat bespaart kosten en verbetert uw concurrentiepositie.

Met de 4EE-aanpak zal Bosch Rexroth ook de CO2-uitstoot van de eigen productie wereldwijd met 20 procent verminderen. De ervaring die daarbij wordt opgedaan komt ook ten goede van onze adviesverlening op het gebied van energie-efficiency aan machinebouwers en eindgebruikers.