Netherlands

Selecteer uw locatie

Basiskennis Hydrauliek (eLearning)

Deze eLearning biedt je de basiskennis van hydrauliek. Fysische principes zoals de relatie tussen kracht en snelheid in samenhang met de grafische symbolen worden uitgelegd. Verder wordt het ontwerpen van hydraulische systemen en de benodigde componenten met hun functie behandeld.

Leerdoelen

 • Inleiding tot het onderwerp hydrauliek en hydraulische installaties
 • Het herkennen van individuele componenten met hun functie
 • Basiskennis hydrauliekspecifieke fysica
 • De basisstructuur van een stationaire en mobiele toepassing begrijpen

Inhoud

 • Algemene definitie en typische toepassingen
 • Relatie tussen massa en kracht, drukberekening, fysieke principes
 • Opbouw van een hydraulisch systeem, opdeling in functionele groepen en belangrijke onderdelen
 • Weergave van de componenten als grafische symbolen
 • Functie en werking van hydraulische pompen, gangbare uitvoeringen, het berekenen van de pompcapaciteit
 • Energieomzetting door hydraulische motoren, rendementen van motoren
 • Functie en opbouw van hydraulische cilinders, relatie tussen snelheid, volumestroom, kracht en druk

Doelgroep

Geïnteresseerden in hydrauliek, machine-operators, onderhouds- en montage personeel, planners, design engineers

Randvoorwaarden

 • Technische kennis
 • PC met internetverbinding
 • E-mailadres voor je persoonlijke login

Inschrijven

Direct inschrijven via inschrijfformulier.

Inschrijven

Beschikbare talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits

Opleidingsduur

Binnen de licentietijd van een jaar is de inhoud 24 uur per dag beschikbaar

Gemiddeld benodigde tijd: ca. 12 uur

Prijs

€ 202,46 per jaar

Prijs voor meerdere licenties op aanvraag