Hydraulische open en gesloten systemen en besturingen

Deze eLearning gaat over taken, functies en de structuur van gesloten en open systemen. Schema’s en gebruikte componenten worden behandeld. Bovendien worden de mogelijkheden binnen de mobiele hydraulische aandrijfsystemen toegelicht.

Leerdoelen

 • Kenmerken van mobiele toepassingen
 • Opbouw en toepassingsgebied van gesloten systemen
 • Opbouw en toepassingsgebied van open systemen
 • Verschillende methodes van aansturing in mobiele toepassingen herkennen en kunnen beschrijven
 • Essentiële functies en de energiebalans kunnen uitleggen

Inhoud

 • Opbouw en uitvoering van een gesloten systeem
 • Opbouw en uitvoering van een open systeem
 • Verschillende methodes van aansturing in mobiele toepassingen
 • Energiebalans behorend bij de verschillende methodes van aansturen

Doelgroep

Operators, onderhoudstechnici en programmeurs, planners / gebruikers, leidinggevenden, trainers.

Randvoorwaarden

 • Technische kennis
 • PC met internetverbinding
 • E-mailadres voor persoonlijke login

Inschrijven

Direct inschrijven via inschrijfformulier.

Inschrijven

Beschikbare talen

 • Engels
 • Duits

Opleidingsduur

Binnen de licentietijd van een jaar is de inhoud 24 uur per dag beschikbaar

Gemiddeld benodigde tijd: ca. 12 uur

Prijs

€46,00 per jaar

Prijs voor meerdere licenties op aanvraag