Heave Compensation Systems

Content

Deiningscompensatie systemen

Bosch Rexroth heeft door de jaren heen een schat aan kennis en ervaring opgebouwd rondom actieve en passieve deiningcompensatie systemen. Deiningcompensatie systemen worden offshore toegepast in lieren en kranen en compenseren letterlijk de deining/golfbeweging van de zee. Zij maken het onder andere mogelijk een deinend schip of brugelement betrouwbaar en veilig aan te leggen aan een vast boorplatform of vaste windturbine. Tevens worden deiningcompensatie systemen gebruikt om installaties, machines of andere objecten veilig en nauwkeurig op de zeebodem te kunnen plaatsen.

Ook wanneer het om extreme diepten gaat. Zonder deze systemen zouden de voorwerpen uiteindelijk met een klap op de bodem belanden én bestaat de kans op opslingering, hetgeen weer kan leiden tot overbelasting en zelfs breuk van de (hijs)kabel. Een bijkomend voordeel van deiningcompensatie is de reductie van het benodigd geïnstalleerd vermogen waarbij besparingen kunnen oplopen tot 85%.

Terug naar Drive & Control Local