Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Metalurgia

Niezależne technologicznie rozwiązania z zakresu automatyki. Bosch Rexroth to godny zaufania partner biznesowy począwszy od momentu złożenia oferty i opracowania projektu, aż po uruchomienie rozwiązania oraz modernizację

 
 

W trudnym środowisku pracy wymagana jest duża niezawodność maszyn. Zapewnia to w metalurgii płynność procesów produkcyjnych o charakterze ciągłym. Dlatego też budowniczy fabryk i pracujący w nich operatorzy potrzebują rzetelnego partnera w zakresie automatyki. Firma Bosch Rexroth oferuje rozwiązania w zakresie automatyki i komponentów do szerokiego zastosowania w hutach i walcowniach. Obejmują one m.in. wieże obrotowe kadzi, urządzenia do odlewania ciągłego, urządzenia do odlewania pionowego z przeznaczeniem do kęsisk płaskich z aluminium, a także zastosowania walców w walcowniach zimnych i gorących.


W wielu krajach powstają nowe huty i walcownie, a stare są modernizowane. Wydajność tych zakładów można podnieść w najbardziej efektywny sposób, stosując zaawansowane technologicznie rozwiązania od jednego dostawcy. Klienci mogą powierzyć naszym doświadczonym ekspertom pełną obsługę, od etapu projektu do przekazania gotowego rozwiązania pod klucz. Oferowane na całym świecie rozwiązania gwarantują precyzję i niezawodnośćprzez cały okres pracy fabryki.

Opracowane przez Bosch Rexroth rozwiązania w zakresie napędów i sterowania mogą znacząco podnieść wydajność stalowni. Wysoce precyzyjne sterowanie pracą walców w połączeniu z mocnymi napędami hydraulicznymi i elektrycznymi są gwarancją wysokiej jakości i gładkości powierzchni. Serwocylinder w połączeniu z systemem sterowania gwarantuje optymalność procesu przemieszczania form metalowych.


Nasi klienci mogą korzystać ze sprawdzonego w praktyce know-how naszych pracowników. Światowy zasięg działania to również pewność uzyskania wsparcia serwisowego na całym świecie.

 

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej z zakresu metalurgii?