Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Energia morska

Optymalna eksploatacja sił natury: Bosch Rexroth jest dostawcą nowych rozwiązań do budowy elektrowni morskich

  • Partner w zakresie pionierskich rozwiązań
  • Zwiększenie dostępności dzięki innowacyjnym koncepcjom
  • Specjalistyczna wiedza na temat energii odnawialnej zebrana w ciągu dziesięcioleci
 
 

Pływy, prądy morskie, fale, ciepło morskie, osmoza – energia morska przybiera różne formy, które mogą mieć cenny wkład w miks energetyczny przyszłości. Jednak większość elektrowni jest ciągle na etapie prób. Z perspektywy dnia dzisiejszego najbardziej obiecującym źródłem energii są pływy, prądy i fale. Bosch Rexroth pomaga w efektywnej eksploatacji tych źródeł. Podobnie jak w przypadku prekursorów energii wiatrowej, dzisiaj firma jest również partnerem pionierów energii morskiej.


Woda morska wywołująca korozję oraz potężne siły fal i prądów – to wszystko sprawi, że eksploatacja elektrowni na morzu stawia wysokie wymagania. Jednocześnie warunkiem ekonomicznej eksploatacji jest wysoka niezawodność i długie okresy międzyobsługowe.

W ścisłej współpracy z producentami elektrowni specjaliści Bosch Rexroth projektują i dostarczają na całym świecie gotowe i bezobsługowe podzespoły, doskonale sprawdzające się nawet w najtrudniejszych warunkach. Zaliczają się do nich rozwiązania do systemów Power-Take-Off (PTO) oraz napędy turbin do elektrowni wykorzystujących energię falowania i prądów morskich. Warto skorzystać z wiedzy ekspertów w zakresie ekonomicznego wykorzystywania prądu pozyskanego z energii morskiej.

 

Masz pytanie?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o energii morskiej, skontaktuj się z nami !