Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Platformy wiertnicze

Content

Solidny partner na pełnym morzu – firma Bosch Rexroth podnosi bezpieczeństwo i niezawodność działania platform wiertniczych

• Spełnianie najwyższych wymogów bezpieczeństwa

• Ścisła współpraca podczas realizacji poszczególnych projektów

• Partner towarzyszący zleceniodawcom od pierwszej symulacji aż po uruchomienie

 
 

Użytkownicy oraz dostawcy wyposażenia platform wiertniczych muszą polegać na ludziach i urządzeniach, ponieważ nawet drobne problemy z dala od brzegu mogą być brzemienne w skutkach. Platformy wiertnicze powinny gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa. Firma Bosch Rexroth oferuje branżowe rozwiązania w zakresie napędów i sterowania, które niezawodnie sprawują się w ekstremalnie trudnych warunkach wzburzonego morza..

Nasi klienci otrzymują pojedyncze komponenty oraz systemy ściśle odpowiadające ich potrzebom. Systemy dla platform wiertniczych traktujemy jako indywidualne projekty wymagające precyzyjnej koordynacji, dlatego firma Bosch Rexroth staje się partnerem swoich klientów we wszystkich fazach – od projektowania aż po realizację. Koncepcja, produkcja, instalacja i ogólnoświatowy serwis – wszystko to nasi klienci otrzymują z jednego źródła. Programy symulacyjne pozwalają nam przeprowadzić studium wykonalności projektu oraz dokonać analizy zagrożeń. Podstawą tych badań jest nasze bogate doświadczenie w zakresie implementacji szerokiej gamy inżynierskich rozwiązań., co pozwala nam jeszcze przed rozpoczęciem produkcji zidentyfikować i usunąć ewentualne słabe punkty.

Przesuwanie, podnoszenie, kompensowanie fal, instalacja (deck mating) i demobilizacja platform wiertniczych – kompetencje firmy Bosch Rexroth obejmują każdy zakres prac na otwartym morzu. Jako partner grupy Allseas, firma Bosch Rexroth opracowała podzespoły z zakresu napędów i sterowania dla największego na świecie urządzenia podnośnego do instalacji morskich. Specjalny statek może podnosić w całości konstrukcje platform wiertniczych o masie do 48 tys. ton i transportować je na ląd. Dla porównania – masa wieży Eiffla to zaledwie jedna piąta tego tonażu. Na lądzie, prace montażowe i demontażowe tych ogromnych konstrukcji są znacznie bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne, niż na pełnym morzu.