Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Recykling i gospodarka odpadami

Content

Start, stop i szybka zmiana kierunku – firma Bosch Rexroth oferuje rozwiązania dla specjalistycznych firm recyklingowych

  • Niezawodne rozwiązania w obszarze recyklingu
  • Właściwe narzędzia do zamiany odpadów na pieniądze

 

Recykling jest branżą ulegającą ciągłym przemianom, w której przetwarza się różnorodne materiały w bezlitosnych warunkach. Do rozwoju tej branży niezbędne są dwa czynniki: mocy i precyzji.


Napędy i sterowniki firmy Bosch Rexroth dostarczają wysoką i niezawodną moc przy zachowaniu optymalnych własności sterowniczych. Napędy w łatwy sposób dostosowywane do przetwarzanych materiałów można często załączać i zatrzymywać oraz zmieniać ich kierunek, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Ponieważ niski moment bezwładności skutecznie ogranicza moment obrotowy, maszyna użytkownika zabezpieczona jest przed udarami i innymi skrajnymi warunkami.


Precyzyjnie dostosowane sterowanie to wyższe bezpieczeństwo dla personelu – w firmie otwiera ono możliwość zwiększenia przepustowości oraz optymalizacji produkcji. Choć nasze rozwiązania systemowe zajmują mało miejsca i niewiele ważą, ich zalety są ogromne.

 

Masz pytanie?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji z zakresu recyklingu, skontaktuj się z nami !