Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Wyposażenia dla przemysłu stoczniowego

Od pojedynczych siłowników aż po rozwiązania systemowe – firma Bosch Rexroth wykorzystuje zebrane na całym świecie doświadczenie w zakresie automatyzacji stoczni

• Podnośniki hydrauliczne i elektryczne do najcięższych ładunków i kompletne rozwiązania systemowe

• Najwyższa niezawodność i nieprzerwana dostępność

• Partner od pierwszego pomysłu aż po serwis

 
 

Unoszenie i przenoszenie ciężarów o masie kilkudziesięciu tysięcy ton i długości do 300 metrów – w stoczniach bezpieczne manipulowanie najcięższymi ładunkami jest elementem codziennej pracy. Praca ta odbywa się pod dużą presją czasu, dlatego wyposażenie techniczne musi być niezawodne i zawsze dostępne. Firma Bosch Rexroth oferuje podnośniki hydrauliczne i elektryczne do najcięższych ładunków i kompletne rozwiązania systemowe.

Producenci i użytkownicy na całym świecie korzystają z naszego doświadczenia. Firma Bosch Rexroth zrealizowała szereg projektów w zakresie automatyzacji wyposażenia do podnoszenia okrętów, suchych doków i innych urządzeń stoczniowych. W ramach dożywotniego serwisu specjaliści z branży koordynują projekty od pierwszego pomysłu do uruchomienia. W razie konieczności serwisowania specjaliści firmy Bosch Rexroth mogą sprawnie i profesjonalnie przeprowadzać prace na miejscu.

Stosowane technologie zależą od konkretnego zadania. Dla przykładu: budowa, konserwacja i naprawa największych jachtów stawia stocznie przed szczególnymi wyzwaniami. Z takimi jednostkami pływającymi należy obchodzić się wyjątkowo ostrożnie, aby nie zmącić nieskazitelnego wyglądu zadrapaniami. W tym zakresie firma Bosch Rexroth oferuje stoczniom wstępnie skonfigurowane podnośniki o modułowej konstrukcji do największych jachtów. Podnośniki te są stworzone specjalnie do szybkiego i bezpiecznego podnoszenia tych jednostek.

Producenci maszyn i urządzeń przy wyborze partnera dużą wagę przywiązują do znajomości branży. Firma Bosch Rexroth oferuje doświadczenie w zakresie automatyzacji stoczni na całym świecie oraz pomoc lokalnych partnerów w każdej inwestycji. Doświadczeni specjaliści koordynują projekt na wszystkich etapach – od określenia zadań po uruchomienie. Funkcje i parametry wszystkich komponentów, zależnie od zadania, są przez nich kontrolowane przy użyciu własnych programów sterujących.

 

Masz pytanie?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji z zakresu przemysłu stoczniowego, skontaktuj się z nami !