Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Zarządzanie kontem
 

11-punktowa lista kontrolna efektywnego projektowania

Content

 • Otwarte interfejsy i standardy przeznaczone do obsługi procesów komunikacji i programowania ułatwiają spełnianie wymagań klientów.
 • Skalowalne komponenty sprzętu i oprogramowania są podstawą dla modułowej koncepcji maszyn.
 • Odpowiednia struktura platformy programistycznej i programowanie obiektowe umożliwiają maksymalne ograniczenie czasu i nakładu pracy.
 • Fabrycznie skonfigurowane funkcje techniczne zastępują programowanie parametrów i znacznie ograniczają liczbę zadań projektowych.
 • Graficzne tworzenie ruchów synchronicznych, w tym automatyczne generowanie kodu, umożliwia szybsze zakończenie złożonych zadań.
 • Zintegrowane środowisko projektowania do obsługi wszystkich elementów sterowania i napędów ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i przeprowadzania szkoleń.
 • Połączenie z systemem kontroli wersji umożliwia równoczesne prowadzenie prac nad jednym projektem przez wielu użytkowników.
 • Zintegrowane programowanie systemu SPS, ruchu i robotyki zgodnie z normą IEC 61131-3 umożliwia ograniczenie czasu przeznaczonego na szkolenia i wykonywanie zadań.
 • Elementy, moduły i rozwiązania systemowe dopasowane do wszystkich technik napędu i sterowania oraz pochodzące z jednego źródła oznaczają uproszczenie procesu logistycznego dzięki mniejszej liczbie dostawców.
 • Narzędzia do projektowania, począwszy od uruchamiania systemu, jego kontroli i monitorowania, po optymalizację ruchu i skracanie cykli, zapewniają większą efektywność całego cyklu tworzenia rozwiązania.
 • Technika symulacji pozwala zoptymalizować cały system nawet w fazie projektowania.