Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Efektywne projektowanie

Content

Efektywne projektowanie zapewnia bezpieczną przyszłość

Czas przeznaczony na projektowanie oraz nakład pracy poświęconej na opracowywanie, planowanie projektu, programowanie i diagnostykę mają coraz większy wpływ na koszty i czas wprowadzenia produktów na rynek. Jedynym rozwiązaniem jest znaczne zwiększenie efektywności projektowania. Cel ten można osiągnąć dzięki systemowi automatyzacji IndraMotion firmy Rexroth.

Rozwiązanie to pozwala ograniczyć wszystkie dodatkowe koszty, w tym wydatki związane z wyborem komponentów, znormalizowanymi parametrami programowania, rozruchem i bieżącą eksploatacją.

Poza otwartymi elementami sterowania i napędami elektrycznymi system IndraMotion obejmuje pneumatykę, technikę przemieszczeń liniowych, a także rozwiązania do obsługi przenoszenia materiałów i przepływu informacji. Doskonale skoordynowane komponenty, oparte na różnych rozwiązaniach technicznych i wyposażone w określone interfejsy, znacznie upraszczają proces projektowania.