Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland

Warunki współpracy

Warunki sprzedaży, napraw, gwarancji

Ogólne warunki sprzedaży firmy Bosch Rexroth Sp z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. (Wersja angielska)

Ogólne warunki napraw realizowanych przez firmę Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Załącznik do ogólnych warunków napraw - Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy Bosch (Wersja polska)

Załącznik do ogólnych warunków napraw - Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy Bosch (Wersja angielska)

Ogólne warunki napraw realizowanych przez firmę Bosch Rexroth Sp. z o.o. (Wersja angielska)

Ogólne warunki Rexroth eShop firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży dla Towarów zamawianych on-line (Rexroth Store)

General Conditions of Sale of Goods ordered Online (Rexroth Store)

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2021r.

Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020r.

Warunki zakupu

Nasze globalne podejście do zakupów umożliwia optymalizację wewnętrznych procesów i gwarantuje ujednolicone podejście do procesu zakupów. Więcej informacje można znaleźć na naszej globalnej stronie internetowej w zakładce Zakupy i logistyka.

> Globalna strona Zakupy i Logistyka

Ogólne warunki zakupu firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Ogólne warunki zakupu firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. (Wersja angielska)

Warunki zakupu towarów i usług nieprodukcyjnych

Warunki zakupu towarów i usług nieprodukcyjnych

Zasady dotyczące jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej

Delivery- and Packaging Instructions

Packaging Instructions

Supplier Logistic Manual of the Bosch Group, version 052007

Bosch-Norm N 2580 Prohibition and declaration of substances

> Prohibition and Declaration of Substances

e-Faktura

> Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (Wersja polska online)

> Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (Wersja angielska online)

Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (Wersja polska PDF)

Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (Wersja angielska PDF)

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej