Marginal Column

Wydawca

Content

Bosch Rexroth Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa


Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy:

  • Marzenna Głozak-Krochmal
  • Thomas Ilkow


Numer telefonu:

(022) 738 18 00

Wpis do rejestru:

KRS 0000036334

Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

534-000-15-50