Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej (e-faktury)

Form Edit2 Portlet Form Edit2 Portlet

Faktury będą przesyłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Jeśli wolisz wypełnić formularz w wersji PDF kliknij TUTAJ