Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Informacje dla dziennikarzy

Content
PI 090004 2011-12-28

Sterowanie rozproszone na bazie magistrali CANbus w oczyszczarce tłucznia OT84

Sterowanie rozproszone na bazie magistrali CANbus w oczyszczarce tłucznia OT84

Źródło: ZPS Sp. z o.o.

Wzrost zapotrzebowania na transport oraz coraz wyższe wymagania dotyczące prędkości i komfortu podróży powodują konieczność zapewnienia lepszej jakości torów kolejowych. Do tego celu wymagane jest budowanie maszyn, które będą w stanie sprawnie, przy zachowaniu wysokich rygorów jakościowych, wypełnić powyższe zadania. Przykładem takiej maszyny jest oczyszczarka tłucznia – OT84 zbudowana przez firmę ZPS Sp. z o. o. ze Stargardu Szczecińskiego we współpracy z Bosch Rexroth Sp. z o. o.

Oczyszczarka tłucznia jest wyspecjalizowanym pojazdem (maszyną kolejową) wyposażonym w napędy hydrauliczne, które realizują złożoną operację wydobycia, oczyszczenia i wstępnego rozsypania tłucznia znajdującego się pod maszyną. Część pomiarowa daje możliwość przygotowania odpowiedniego pochylenia toru.

Do realizacji powyższych zadań służą zespoły: podnoszenia toru, łańcucha wydobywającego tłuczeń, systemu oczyszczania, oraz podajniki transportujące i rozściełające, a także napęd jazdy.

W trybie pracy mechanizm podnosząco-nasuwający unosi w środkowej części tor z podkładami. Pod torem zapina się łańcuch, który wybiera tłuczeń i transportuje go na przesiewacz oczyszczający. Po oczyszczeniu tłuczeń - za pomocą przenośników - kierowany jest z powrotem pod tor, a nieczystości transportowane są na specjalne wagony za maszyną.

Aby wykonywanie tych złożonych operacji było możliwe, zastosowano sterowanie rozproszone systemu BODAS. Każdy z opisanych powyżej podzespołów posiada odrębny sterownik obsługujący elementy sterowania (czujniki, zadajniki i elektrozawory hydrauliczne). W maszynie zastosowano cztery sterowniki typu RC8-8/22 (dla zespołów jazdy, przenośników, łańcucha oraz przesiewacza) oraz jeden RC36-20/30 będący najbardziej rozbudowaną wersją sterownika w typoszeregu RC. Wszystkie komunikują się ze sobą za pomocą magistrali CANbus, wymieniając najistotniejsze informacje dotyczące wartości zmiennych procesowych, sterujących, jak i informacje o zakłóceniach i błędach. Sterownik RC36-20/30 pełni funkcję nadrzędną monitorującą i zarządzającą pracą pozostałych sterowników oraz wypełnia zadania związane z obsługą interfejsów komunikacyjnych (wyświetlaczy, joysticków, zadajników, sterowników radiowych). Ponadto steruje on także pomocniczymi funkcjami hydraulicznymi, jak: klimatyzacja, sygnalizacja świetlana oraz inne. Pomimo funkcjonowania sterowania, jako całości składającej się z pięciu sterowników, każdy pozostały sterownik został skonstruowany tak, aby móc pełnić daną funkcję autonomicznie, nawet w innej maszynie.

Układ sterowania kontroluje pracę maszyny i wyręcza operatora z wielu czynności. Dzięki automatyzacji zadań może się on skupić na poprawności procesu wydobycia i rozściełania tłucznia. Obsługa przenośników taśmowych i przesiewacza oraz jazdy roboczej została częściowo zautomatyzowana. Przenośniki i przesiewacz są uruchamiane automatycznie, a prędkość ich regulowana. W przesiewaczu automatycznie regulowane jest również przechylenie tak, aby jego praca była optymalna. Napęd jazdy roboczej natomiast dostosowuje swoją prędkość do obciążenia stawianego przez łańcuch wydobywający tłuczeń, aby uniknąć uszkodzeń i poślizgów. W każdej chwili operator ma możliwość, w przypadkach szczególnych, pracy w trybie ręcznym. Elektroniczny system sterowania umożliwia monitorowanie pracy układu napędu i sterowania oraz reagowanie na zakłócenia. Zapewnia to optymalne warunki pracy oraz bezpieczeństwo i trwałość maszyny.

Istotnym elementem w układzie sterowania są magistrale CANbus , umożliwiają przesyłanie informacji w postaci cyfrowej pomiędzy sterownikami jak i urządzeniami peryferyjnymi. W oczyszczarce tłucznia zastosowano aż 69 urządzeń z magistralą CAN w tym - obok sterowników - aż 58 modułów wejść/wyjść oraz 5 wyświetlaczy. Zastosowanie magistrali CANbus wynikało z konieczności spełnienia wymagań producenta. Najistotniejszym z wymagań było zmniejszenie ilości połączeń kablowych z dużą liczbą elementów pomiarowych i wykonawczych. Umożliwiło to wykonanie bardziej kompaktowego układ sterowania. Kolejnym wymaganiem było zagwarantowanie pewności sterowania poprzez wyeliminowanie zakłóceń na długich połączeniach elektrycznych.

Magistrala komunikacyjna typu CANbus ułatwia rozbudowę systemu o dodatkowe elementy (czujniki, zadajniki, moduły komunikacyjne, GSM/GPS) oraz umożliwia sterowanie rozproszone (autonomiczność i bliskość do elementów mierzonych i sterowanych). W celu obsługi wszystkich elementów utworzono 7 odrębnych magistrali komunikacyjnych podzielonych w taki sposób, aby uszkodzenie jednej nie powodowało unieruchomienia całej maszyny.

Oczyszczarka tłucznia OT84 w liczbach:

Długość maszyny: 27 m

Masa maszyny: 105 t

Moc silnika diesla: 653 kW

Prędkość maksymalna: 80 km/h

Liczba obsługiwanych wejść: 243 z czego 36 proporcjonalnych

Liczba obsługiwanych wyjść: 111 z czego 51 wyjść proporcjonalnych

Ilość sterowników: 5

Liczba pilotów hydraulicznych z interfejsem CANbus (EPM2): 39

Liczba niezależnych magistrali CANbus: 7

Liczba wyświetlaczy: 5

Liczba modułów I/O CANbus: 5

Liczba inklinometrów z magistralą CANbus: 5

Liczba linek pomiarowe z magistralą CANbus: 4

Moduły sterowania zdalnego: 2 (po kilkadziesiąt wejść binarnych)

W podsumowaniu:

Zastosowanie sterowania Rexroth znacząco uprościło i przyspieszyło sterowanie pojazdem (poprawiając również jego przebieg), oraz zapewniło większe bezpieczeństwo i zmniejszenie przestrzeni potrzebnej do napędów i sterowania.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 mld euro.

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl

 

Wyszukiwanie informacji prasowych


Kontakt

Magdalena Chmielewska
Jutrzenki  102/104
02-230  Warszawa
Telefon: +48 22 738 18 80
Fax: +48 22 758 8735
marketing@boschrexroth.pl
Powiązane artykuły

2020-03-12
Hydraulika mobilna

Rexroth przedstawia rozwiązanie w pełni zintegrowanej kontroli ciśnienia w oponach

W dodatku do dynamicznego hamulca, napęd jezdny GFT 8000 jest teraz opcjonalnie dostępny jako GFT8150 TIS (system pompowania opon).


2019-09-30
Aplikacje Mobilne

Przekształcamy wielkie zbiory danych w dane inteligentne

Internet rzeczy (IoT), łączność i Przemysł 4.0 nie mogą być dłużej postrzegane jedynie jako modne nowinki techniczne. IoT to bez wątpienia tendencja, która urzeczywistnia wizję „Fabryki przyszłości”. Według firmy badawczej Gartner około 6 miliardów obiektów na całym świecie jest już połączonych z Internetem. Do roku 2020 liczba ta ma przekroczyć 20 miliardów. Według wewnętrznego badania firmy Bosch Rexroth w tym samym czasie wartość rynku Internetu rzeczy osiągnie 250 miliardów dolarów.