Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Globalne partnerstwo

Content

Światowy sukces w ramach lokalnych działań

Bosch Rexroth koncentruje działalność na globalnym partnerstwie i lokalnych kontaktach


W Bosch Rexroth postępujemy zgodnie z zasadą, by myśleć globalnie, a działać lokalnie. Idea ta stanowi jeden z ważniejszych filarów naszego sukcesu. Zapewniamy wszystkim klientom dostęp do pełnej oferty rozwiązań tworzonych na podstawie doświadczenia zgromadzonego na całym świecie. Takie podejście umożliwia nam opracowywanie spersonalizowanych rozwiązań dostosowanych do uwarunkowań lokalnych klienta – czy to europejskiego, czy amerykańskiego, czy też klienta z jednego z rynków wschodzących: brazylijskiego, chińskiego lub indyjskiego.

 

Doświadczenia gromadzone lokalnie na potrzeby rozwiązań dostosowanych do lokalnych uwarunkowań


Różni klienci stają przed różnymi wyzwaniami, co powoduje konieczność dostarczania im spersonalizowanych rozwiązań. W ramach globalnej sieci sprzedaży rejestrujemy indywidualne potrzeby klientów i przekazujemy je do regionalnych centrów projektowych, w których powstają propozycje dostosowane do uwarunkowań lokalnych i branżowych na bazie modułowych platform produktowych.

Firma Bosch Rexroth jest często angażowana do dużych projektów, np.

  • stworzenie przełomowego systemu podnoszenia platform wiertniczych na okręcie;
  • współpraca przy budowie zapory La Yesca w Meksyku;
  • remont śluz Kanału Panamskiego.

Często uczestniczymy w tego typu przedsięwzięciach, występując w roli partnera lub generalnego wykonawcy, na wszystkich etapach realizacji: często jako generalny wykonawca lub partner systemowy – od pierwszego pomysłu poprzez kompleksową symulację aż po realizację i rozpoczęcie eksploatacji. Korzyści, jakie czerpią klienci, to dostęp do bogatego know-how i doświadczenia, a także sprawdzonych umiejętności w zarządzaniu projektami.