Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Innowacje

Innowacje spod znaku firmy Bosch Rexroth
Content

Rozwiązanie musi być perfekcyjne: innowacje spod znaku firmy Bosch Rexroth

Termin „innowacje” jest często używany w świecie biznesu, jednakże istnieją bardzo różne wyobrażenia na temat tego, co to pojęcie oznacza.
W Europie i Ameryce kojarzone jest najczęściej z technologią i jej nieustannym udoskonalaniem. Dla naszych chińskich partnerów innowacja polega na tym, by postawiony problem rozwiązać za pomocą wyszukanej technologii, zużywając jak najmniej surowców i za pomocą konstrukcji ograniczonej do przewidzianej funkcji. W innych regionach Azji lub w Ameryce Południowej użytkownicy wiążą ze słowem „innowacja” jeszcze inne wymagania. Zrozumienie lokalnych oczekiwań i umiejętność tworzenia spersonalizowanych rozwiązań przy współudziale lokalnych zespołów badawczych, stanowią warunek zdolności do sprostania indywidualnym oczekiwaniom w stosunku do innowacji w zglobalizowanym społeczeństwie.

Pracownicy Bosch Rexroth z całego świata ściśle ze sobą współpracują, a efektem tej współpracy są innowacje, które wyznaczają światowe standardy i przekonują naszych lokalnych klientów. Wszystkie te działania wspieramy nie tylko finansowo, ale również poprzez kreatywność tysięcy inżynierów. Procentowy udział wydatków na badania i rozwój w naszym budżecie od wielu lat przekracza średnią branżową.

Na ich podstawie systematycznie sporządzane są krótko- i średniookresowe prognozy dotyczące wymogówod obowiązujących trendów, które udaje nam się spełniać dzięki ciągłemu rozwojowi opartemu na znanych technologiach. Równocześnie pracujemy nad udoskonalaniem dotychczasowych rozwiązań, a także szukamy nowych metod. Innowacja oznacza dla nas zawsze wielowymiarowe korzyści dla producentów i użytkowników maszyn. Oznacza to na przykład, że dane rozwiązanie pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla, zwiększając jednocześnie produktywność.