Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Odpowiedzialność społeczna

Content

Społeczne zaangażowanie grupy Bosch ma swoje początki w działalności charytatywnej założyciela firmy, Roberta Boscha. Obecnie koncern wspiera łącznie ponad 800 projektów służących powszechnemu dobru w wielu krajach.

Na całym świecie filie firmy Bosch Rexroth wspierają projekty związane z wychowaniem dzieci, edukacją, nauką, wypoczynkiem i sportem, kulturą oraz działalnością charytatywną. Takie lokalne podejście pozwala nam szybko zdecydować, gdzie pomoc materialna i finansowa zostanie najlepiej spożytkowana. Wspieramy m.in. organizacje pożytku publicznego, szkoły, szpitale oraz organizacje pomocowe.

Przykładowo: filia firmy Bosch Rexroth w Charlotte w USA wspiera akcje zbiórki żywności dla organizacji pożytku publicznego „Urban Ministry”. Angażuje się także co roku w organizację biegu „Race for the Cure” Susan G. Komen. W Brazylii jesteśmy zaangażowani w specjalną kampanię bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowaną do motocyklistów.

W siedzibie głównej firmy Bosch Rexroth w Lohr nad Menem organizujemy co roku bieg firmowy i przekazujemy na cele dobroczynne jeden euro za każdy kilometr, jaki pokonają nasi pracownicy. W Niemczech wspieramy ponadto edukację w zakresie podstaw techniki w szkołach podstawowych, a w ramach „Tygodnia Społecznego” zachęcamy wszystkich uczących się zawodu w firmie Bosch Rexroth do uczestnictwa w wolontariacie w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy firmy jako ochotnicy mogą również przejść szkolenie w zakresie ochrony zdrowia.

Zaangażowanie społeczne traktujemy jako fundamentalny element koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to jednocześnie istotny aspekt solidnej gospodarki, a w związku z tym czynnik decydujący o sukcesie naszego przedsiębiorstwa.