Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Wartości

Content

Wierzymy, że zróżnicowanie kulturowe jest czynnikiem wzbogacającym nasze przedsiębiorstwo. We wszystkich regionach kierujemy się wspólnymi wartościami.

Wartości firmy Bosch

 
Wartości

Zorientowanie na rozwój i wyniki

W celu zapewnienia firmie prężnego rozwoju i trwałego sukcesu aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu zmian na rynku i tworzeniu nowych rozwiązań technicznych. Pozwala nam to teraz i pozwoli także w przyszłości na oferowanie klientom nowoczesnych technologii, a pracownikom atrakcyjnych miejsc pracy. W swoich działaniach i decyzjach kierujemy się kryterium wyników, gwarantując w ten sposób rozwój i niezależność finansową firmy. Z naszej dywidendy Fundacja im. Roberta Boscha finansuje przedsięwzięcia służące dobru publicznemu.


 
Wartości

Odpowiedzialność

Mamy świadomość, że nasza działalność musi pozostawać w zgodzie z interesem społecznym. Nasze produkty i usługi służą przede wszystkim bezpieczeństwu ludzi, oszczędnemu korzystaniu z zasobów naturalnych oraz zapewnieniu czystości środowiska naturalnego.


 
Wartości

Inicjatywa i konsekwencja

W działaniu wykazujemy się inicjatywą, mając na względzie dobro i rozwój firmy. Jesteśmy konsekwentni w realizacji naszych celów.


 
Wartości

Otwartość i zaufanie

Na bieżąco i otwarcie informujemy naszych pracowników, partnerów handlowych oraz inwestorów o istotnych kierunkach rozwoju firmy, tworząc w ten sposób podstawę współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu.


 
Wartości

Uczciwość

Uczciwość jest naszą dewizą zarówno w kontaktach wewnątrz firmy, jak i we współpracy z partnerami handlowymi.


 
Wartości

Rzetelność, wiarygodność i przestrzeganie prawa

Obiecujemy tylko to, z czego możemy się wywiązać, a swoje obietnice traktujemy jako wiążące, dbając przy tym o przestrzeganie obowiązującego prawa.


 
Wartości

Różnorodność kulturowa

Jesteśmy świadomi występowania między ludźmi różnic, które traktujemy jako atut i warunek naszego sukcesu na całym świecie.