Działanie

 
Content


Sprawdzone komponenty w połączeniu z hydrostatycznym napędem jezdnym

Hydrauliczne koło zamachowe HFW jest osobnym systemem hydraulicznym i działa zawsze w układzie otwartym. Składa się ze sprawdzonych komponentów firmy Rexroth (pompy osiowej tłokowej, bloku sterującego, akumulatora hydraulicznego, sterownika BODAS) i jest połączone z hydrostatycznym napędem jezdnym lub roboczym układem hydraulicznym poprzez podstawowe elementy mechaniczne, takie jak zbiornik, układ filtrowania lub chłodzenia. Wykorzystanie pomp A10VO i A11VO o układzie otwartym, które mogą obracać się poza pozycję zerową, ułatwia przełączenie z trybu pompy na tryb silnika przy zachowaniu kierunku obrotów. Oznacza to, że system HFW może zmienić kierunek przepływu nawet w układzie otwartym. Ten system oraz jego logika sterowania są jedyne w swoim rodzaju i opatentowane przez firmę Rexroth.


Wyeliminowanie strat energii dzięki systemowi HFW

Hydrauliczne koło zamachowe HFW umożliwia zmagazynowanie zapasu energii i udostępnienie jej urządzeniom później, kiedy jest potrzebna. Najpierw pompa osiowa tłokowa uzyskuje moment obrotowy z trzpienia silnika spalinowego. Olej hydrauliczny jest przemieszczany do akumulatora. Ta zmagazynowana energia jest następnie wyzwalana przez odwrócenie kierunku przepływu oleju i użycie pompy osiowej tłokowej jako silnika, który przekształca energię w moment obrotowy napędu i oddaje ją na trzpień silnika spalinowego. Elektroniczny sterownik reguluje prędkość przepływu w pompie osiowej tłokowej w taki sposób, że zarówno podczas ładowania, jak i odzyskiwania energii trzpień silnika otrzymuje konkretnie określony moment obrotowy.