Działanie

Marginal Column
Magnifier

Komponenty systemu HRB

  • Jednostka osiowa tłokowa o zmiennej wydajności A4VSO
    z przekładnią
  • Wysokociśnieniowy akumulator pęcherzowy
  • Blok sterujący zaworów
  • Elektroniczne urządzenie sterujące
  • Czujniki
Content


Hybrydowy napęd hydrauliczny do pojazdów z mechanicznym przeniesieniem napędu

System HRB to hybrydowy napęd hydrauliczny opracowany specjalnie do zastosowania w pojazdach, które nie są wyposażone w przekładnię hydrostatyczną, takich jak śmieciarki czy autobusy. Wykorzystanie systemu HRB umożliwia znaczne oszczędności paliwa i uzyskanie lepszego przyspieszenia, zależnie od założonego celu.
 

Sposób działania systemu HRB

 

Magazynowanie energii hamowania

Hydrauliczna jednostka osiowa tłokowa jest połączona z napędem mechanicznym poprzez skrzynię przekładniową. Gdy jest używany hamulec, jednostka osiowa tłokowa przekształca energię kinetyczną w energię hydrauliczną i pompuje ciecz hydrauliczną do akumulatora hydraulicznego; ciśnienie w akumulatorze rośnie.

 

Wspomaganie napędu przez zwracanie zmagazynowanej energii

Ciecz hydrauliczna zgromadzona pod ciśnieniem w akumulatorze oddziałuje na jednostkę osiową tłokową, która teraz działa jak silnik. Energia hydrauliczna jest przekształcana w energię kinetyczną. Jednostka tłokowa osiowa pozostaje połączona z napędem mechanicznym do czasu rozładowania akumulatora hydraulicznego. Blok sterujący zaworów steruje procesem napełniania i rozładowywania oraz chroni akumulator przed nadmiernych ciśnieniem. Działanie systemu HRB jest regulowane przez elektroniczny sterownik. Przy "normalnym" działaniu napędu system Hydrostatic Regenerative Braking jest rozłączony.

 

 

Oszczędności paliwa w śmieciarce

Zastosowanie równoległego systemu HRB w śmieciarce (o masie własnej ok. 16 t) może skutkować oszczędnością paliwa rzędu maksymalnie 2,25 l/h. Oznacza to, że roczne koszty eksploatacji można zredukować o tysiące euro, i to nie uwzględniając dodatkowych oszczędności wynikających z mniejszego zużycia hamulców.

Obliczone oszczędności paliwa w przypadku śmieciarki
(masa własna 16 t) w trybie odbioru śmieci:
     
Godziny pracy rocznie 1 300 1 820 2 340
Oszczędność paliwa (litry/rok) 2 925 4 095 5 265