Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Opis działania

Marginal Column

    Approaches for
    TIER 4 final

Content

Układ DHC - Diesel Hydraulic Control - optymalizuje dynamikę i wydajność w celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji spalin i hałasu


Optymalizacja dynamiki

System Diesel Hydraulic oferuje pokrycie zapotrzebowania na pracę przy zmniejszonej prędkości obrotowej silnika. System DHC modyfikuje łańcuch zależności, ponieważ joystick hydraulicznego układu roboczego przekazuje bezpośrednio iformuje moduł elektroniczny silnika spalinowego do "nadchodzącego" obciążenia. Silnik spalinowy może dostarczuć wymaganą moc bez odczuwalnego zmniejszania prędkości obrotowej. Funkcja intelogentnego zarządzania mocą systemu DHC umożliwia więc skompensowanie reakcji silników spalinowych zgodnych z Tier IV Final na obciążenia przy niskich prędkościach obrotowych w celu zapewnienia optymalnej dynamiki systemu.

 


Optymalizacja wydajności

Zgodnie z zasadą optymalizacji wydajności układ DHC identyfikuje cyklicznie wymagania hydrauliki układu jazdy wyliczając z charakterystyki DHC optymalny punkt lda pracy silnika spalinowego i komponentów hydrauliki. Charakterystyka DHC powstaje poprzez nałożenie charakterystyki pracy silnika spalinowego oraz hydrauliki układu napędowego jazdy. Charakterystyka DHC przedstawia zatem specyficzne dla danej maszyny zależności i wymagania dotyczące wysokiej dynamiki przy optymalnej stabilności systemu.

Zasada wydajności opracowana specjalnie przez firmę Bosch Rexroth jest wykorzystywana w sterowaniu silnikiem spalinowym i układami hydraulicznymi. Wiedza firmy Robert Bosch z dziedziny zarządzania silnikami oraz doświadczenie firmy Bosch Rexroth w sterowaniu systemami hydraulicznymi idealnie się uzupełniają.