Korzyści dla klientów

 
Content


Korzyści z zastosowania systemu LUDV w skrócie

  • Wysoka sprawność
  • Wydajność większa o ponad 10%
  • Zużycie paliwa mniejsze o 8%
  • Większa sterowność pojazdu
  • Możliwe wyższe poziomy ciśnienia
  • Niezmieniona architektura systemu