Działanie

Marginal Column

 

Content


System VBO (Virtual Bleed Off)

Standardowy układ otwarty (open center) wyróżnia się otwartym przepływem wewnętrznym oraz wynikającą z niego wrażliwością na obciążenie. Specjalnie opracowane oprogramowanie VBO i pompa z regulatorem ciśnienia sterowanym elektrycznie umożliwiają odtworzenie działania standardowego układu otwartego (open center) w układzie elektronicznym bez strat energii. Przekształcenie na sterowanie elektroniczne w systemie VBO zachodzi w 2-obiegowym systemie z pompą z regulatorem ciśnienia wyposażonym w czujnik położenia kątowego i blok sterujący M9 w układzie zamkniętym (closed center) korzystający z języka EHbasic do uruchamiania komponentów.

Prędkość przepływu oraz przede wszystkim wzrost ciśnienia w systemie HBO są określone programowo. Umożliwia to realizację nowych koncepcji łączenia systemów hydraulicznych i silników Diesla TIER 4. Dzięki zastosowaniu pompy z regulatorem ciśnienia sterowanym elektrycznie ze zróżnicowanym odcinaniem ciśnienia można utrzymać maksymalne ciśnienie w całym systemie oraz w poszczególnych elementach roboczych bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów.