Korzyści dla klientów

Sytronix
 

Rexroth Sytronix - niższy całkowity koszt posiadania dzięki napędom pomp o zmiennej prędkości

Zmniejszony pobór energii

  • Oszczędności energii sięgające nawet 80% zmniejszają koszty operacyjne i obniżają szkodliwą emisję dwutlenku węgla i łączny ślad węglowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (np. rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 640/2009).

Mniejsza emisja hałasu

  • Redukcja średniej emisji hałasu siłownika hydraulicznego o maksymalnie 20 dB (A) ułatwia spełnienie norm kontroli hałasu i zmniejsza konieczne wydatki na wytłumianie.

 
 
 

Inne korzyści