Sytronix DFE - system sterowania ciśnieniem i prędkością przepływu przy zmiennej prędkości

Czujniki odczytują aktualne ciśnienie w systemie i ustawienia pompy i przesyłają te wartości do zintegrowanego z pompą cyfrowego układu sterowania elektronicznego. Zintegrowany sterownik porównuje aktualne rzeczywiste wartości z wartościami zadanymi przesłanymi ze sterownika wyższego poziomu i oblicza optymalną prędkość całego układu przeniesienia napędu.

 
Działanie napędów DFE
 
 

System napędza pompę osiową tłokową, której objętość wyjściową można regulować poprzez kąt obrotu. Szczególną cechą systemu DFE jest możliwość regulowania prędkości przepływu cieczy hydraulicznej przez odpowiednie ustawienie kąta obrotu oraz zmianę prędkości obrotowej silnika elektrycznego. W porównaniu z innymi napędami pomp o zmiennej objętości Sytronix dodatkowy stopień swobody w systemach DFE zapewnia znaczne zmniejszenie odkształceń silnika elektrycznego w tych samych warunkach hydraulicznych. Ten system sterowania jest dostępny w wersjach dla pomp z serii A10 i A4, może zatem być używany w wielu różnych zastosowaniach.

Tryb nauki umożliwia spełnienie wysokich wymagań dotyczących dynamiki systemu w maszynach pracy cyklicznej, aby zwiększyć prędkość systemu na czas, gdy będzie potrzebny większy przepływ cieczy.

W maszynach działających niecykliczne optymalna prędkość obrotowa i ustawienia pompy są obliczane przez cały czas. Funkcja wspomagania ułatwia zwiększenie dynamiki systemu podczas zwiększania prędkości.

Rodzina serwokontrolerów IndraDrive udostępnia ponadto dodatkowe funkcje, takie jak zabezpieczenia "Safety on Board", zabezpieczenie pompy, monitorowanie warunków pracy itp. oraz interfejs komunikacyjny Multi-Ethernet.

 
 
Pompa osiowa tłokowa działająca w 2 ćwiartkach układu współrzędnych (otwarty układ hydrauliczny)

Pompa osiowa tłokowa działająca w 2 ćwiartkach układu współrzędnych (otwarty układ hydrauliczny)

 
 

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej na temat systemu Sytronix?