Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

PLCopen – standard w dziedzinie programowania ruchu

PLCopen - standard w dziedzinie programowania ruchu

PLCopen to międzynarodowa społeczność powstała w 1992 roku, niezależna od konkretnych producentów i produktów, obejmująca dostawców systemów sterowania, producentów oprogramowania i instytucje badawcze. Na podstawie globalnego standardu opisującego sterowniki PLC, czyli normy IEC 61131-3, w toku prac różnych komisji technicznych powstają nowe standardy. Dzięki ich zastosowaniu można znacznie zwiększyć efektywność procesu tworzenia aplikacji. Najważniejsze aspekty wskazywane przez użytkowników to prostota, elastyczność, zgodność z normami i niezależność od konkretnego producenta.

 
 

Na przykład w listopadzie 2001 roku przyjęto pierwszą specyfikację stanów maszyny i biblioteki bloków funkcyjnych na podstawie standardu IEC 61131-3. Celem tych prac była standaryzacja interfejsu między logiką PLC i architekturą systemów sterowania przemieszczeniami. Kolejny przykład: w lutym 2006 roku na podstawie standardu zabezpieczeń IEC 61508 organizacja PLCopen przyjęła pierwszą specyfikację określającą grupy użytkowników, typy danych i moduły funkcji, stanowiące podstawę programowalnych sterowników bezpieczeństwa. Przez producentów sterowników wspomniane specyfikacje są uznawane za quasi-standardy w kontekście przyszłych systemów zabezpieczeń.

Firma Bosch Rexroth od lat aktywnie uczestniczy w pracach komisji technicznych organizacji PLCopen, dzięki czemu możliwa była integracja aktualnych specyfikacji w produktach tej firmy. Obecnie nasze przedsiębiorstwo jest w stanie zaoferować producentom maszyn rozwiązania automatyki przemysłowej umożliwiające zajęcie wyjątkowej pozycji na rynku. Warto wskazać następujące korzyści:

  • Mniejsza złożoność zadań programistycznych dzięki zastosowaniu jednolitych modułów funkcjonalnych do obsługi wszystkich zadań związanych z przemieszczeniami
  • Szybkie wdrażanie aplikacji dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania standardowych modułów oprogramowania
  • Poprawa jakości oprogramowania i ogólny wzrost efektywności procesu konstrukcyjnego
  • Krótszy czas rozruchu, śledzenia błędów i konserwacji
  • Niewielkie nakłady na szkolenia (np. personelu serwisowego)
  • Wzrost elastyczności dzięki możliwości stosowania wariantów maszyn
  • Standardowe metody automatyzacji w różnych obszarach zastosowań
  • Skrócenie czasu wprowadzania rozwiązań na rynek, mniejsze koszty wytwarzania

Dzięki zastosowaniu standardów PLCopen można skupić uwagę na najważniejszych kwestiach, czyli realizowanych procesach maszynowych i ich funkcjonalności. Informacje na temat rozwiązań firmy Bosch Rexroth w obszarze automatyki można znaleźć w katalogu produktów .

Podsumowanie informacji dotyczących organizacji PLCopen i opracowanych przez nią standardów można znaleźć w serwisie PLCopen .

Masz pytanie?

Chcesz uzyskać więcej informacji o PLCopen?