Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

Elementy i rozwiązania Open Core Engineering

The Features of Open Core Engineering

Open Core Engineering łączy dwie do niedawna odrębne dziedziny, obsługę sterowników PLC i automatyzację procesów informatycznych, w ramach szerokiej oferty obejmującej narzędzia programowe, pakiety funkcji, otwarte standardy oraz interfejs Open Core Interface.

Proces ciągłego rozwoju systemu jest niezwykle istotny, dlatego rozwiązanie Open Core Engineering obsługuje pełny cykl eksploatacji urządzenia – projektowanie, implementację i produkcję.

Pojęcie "core" w nazwie Open Core Engineering oznacza podstawowy element, czyli wszystkie funkcje programowe w ramach oferty rozwiązań do automatyzacji.

W celu efektywnego zastosowania w różnych obszarach produkt Open Core Engineering udostępnia narzędzia programowe i zestawy funkcji zorientowane na konkretne technologie, oparte na otwartych standardach. Interfejs Open Core Interface oferuje większą elastyczność w obszarze automatyki przemysłowej, umożliwiając integrację z rozwiązaniami informatycznymi.

 

Narzędzia programowe

Open Core Engineering udostępnia optymalny zestaw narzędzi do obsługi wszystkich faz procesu projektowania, w całym cyklu eksploatacji urządzenia.

Pakiety funkcji

Pakiety funkcji rozszerzają standardową funkcjonalność PLC w środowisku inżynierskim o rozwiązania zorientowane na konkretne technologie. Pozwalają przyspieszyć implementację, zoptymalizować proces realizacji projektu oraz zwiększyć produktywność zespołu.

 
 
 

Otwarte standardy

W oprogramowaniu Open Core Engineering konsekwentnie używane są otwarte międzynarodowe standardy i najnowsze technologie. Pozwala to w elastyczny sposób integrować nasze rozwiązania programowe w środowisku projektowym.

Open Core Interface

Interfejs Open Core Interface łączy funkcje programowania sterowników PLC i automatyzacji przetwarzania. Umożliwia zaawansowaną rozbudowę naszych rozwiązań w obszarze automatyki przemysłowej. Dzięki bezpośredniemu dostępowi funkcjonalnemu do podstawowych mechanizmów przetwarzania zapewnia nowy poziom elastyczności.