Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Start
 

3 filary manualnych systemów produkcyjnych firmy Bosch Rexroth

Content

Najważniejszą kwestią w nowoczesnej działalności produkcyjnej jest minimalizacja strat. Manualne systemy produkcyjne MPS firmy Bosch Rexroth zostały opracowane ściśle według wytycznych filozofii Lean (odchudzonej produkcji) co umożliwiło proste i szybkie planowanie i wdrażanie instalacji produkcyjnych typu Lean.

Wymagania stawiane nowoczesnej, odchudzonej działalności produkcyjnej nie koncentrują się tylko na poszczególnych modułach. To zintegrowany system o jednolitej koncepcji wdrożenia jest na pierwszym planie. Firma Bosch Rexroth realizuje tę koncepcję w swojej filozofii MPS.

Produkty

W oparciu o trzy filary manualnych systemów produkcyjnych, dotyczące stanowisk roboczych, logistyki materiałów oraz transportu międzystanowiskowego, można na przykład tworzyć pojedyncze stoły robocze lub całe linie produkcyjne, dające się szybko zaadaptować do danego rodzaju pracy i wykonujące ją wydajnie przy minimalnej ilości strat, zgodnie z zasadami filozofii Lean.

więcej o filozofii wytwarzania Lean

Usługi

Firma Bosch Rexroth prowadzi klientów przez cały proces „odchudzonej“ produkcji. Nasze oprogramowanie do planowania MTpro wspiera całość procesu projektowania.

więcej o programie MTpro

Procesy

Filozofię MPS uzupełniają wewnętrzne procesy firmy Bosch Rexroth. Krótkie czasy dostaw i elastyczność procesu umożliwiają efektywną realizację pomysłów na odchudzoną produkcję.

Więcej o filizofii wytwarzania Lean

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) są konsekwencją ładunków elektrycznych powstałych w wyniku tarcia w różnych rodzajach materiałów lub poprzez indukcję w polach elektrycznych. Do takich wyładowań może dojść na stanowisku roboczym, co może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie wrażliwych na nie montowanych komponentów.

Program ESD firmy Bosch Rexroth obejmuje szeroką paletę produktów chroniących wytwarzane przedmioty przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania elektrostatyczne.

Więcej o ochronie przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Ergonoma

Ergonomicznie zaprojektowane stanowiska pracy odgrywają decydującą rolę w minimalizowaniu odpadów w procesie produkcyjnym. Z punktu widzenia ergonomii centralnym elementem jest pracownik. Dlatego to stanowisko pracy ma być dopasowane do pracownika, a nie odwrotnie.

Więcej o ergonomii