Marginal Column

Masz pytanie?

Jeśli chesz uzyskać więcej informacji o manualnych systemach produkcji:

3 filary manualnych systemów produkcyjnych firmy Bosch Rexroth

Content

Najważniejszą kwestią w nowoczesnej działalności produkcyjnej jest minimalizacja odpadów. Systemy produkcji ręcznej MPS firmy Bosch Rexroth zostały opracowane ściśle według wytycznych filozofii Lean ("odchudzonego wytwarzania") , co umożliwiło proste i szybkie planowanie i wdrażanie instalacji do produkcji.

Wymagania stawiane nowoczesnej, "odchudzonej" działalności produkcyjnej nie koncentrują się tylko na poszczególnych modułach. To zintegrowany system o jednolitej koncepcji wdrożenia jest na pierwszym planie. Firma Bosch Rexroth realizuje tę koncepcję w swojej filozofii MPS.

Produkty

W oparciu o trzy filary manualnych systemów produkcji czyli stanowisk roboczych, logistyki materiałów oraz transpotu międzystanowiskowego, można na przykład tworzyć pojedyncze stoły robocze lub całe linie produkcyjne, które można szybko zaadaptować do danego rodzaju pracy i wykonywać ją wydajnie przy minimalnej ilości strat, zgodnie z zasadami filozofii Lean.

Więcej o filozofii wytwarzania Lean

Usługi

Firma Bosch Rexroth prowadzi klientów przez cały proces "odchudzonego" wytwarzania. Nasze oprogramowanie do planowania MTpro wspiera proces projektowania.

Więcej o programie MTpro

Procesy

Filozofię MPS uzupełniają wewnętrzne procesy firmy Bosch Rexroth. Krótkie czasy dostaw i elastyczność procesu umożliwiają efektywną realizację pomysłów na "odchudzone" wytwarzanie.

Więcej o filozofii wytwarzania Lean

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) są konsekwencją ładunków elektrycznych powstałych w wyniku tarcia w różnych rodzajach materiałów lub poprzez indukcję w polach elektrycznych. Do takich wyładowań może dojęć na stanowisku roboczym, co może spowodować uszkodzenia lub zniszczenia wrażliwych na nie montowanych komponentów.

Program produkcyjny elementów ESD firmy Bosch Rexroth obejmuje szeroką paletę produktów chroniących wytwarzane przedmioty przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania elektrostatyczne.

Więcej o ochronie przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Ergonomia

Ergonomicznie zaprojektowane stanowiska pracy odgrywają decydującą rolę w minimalizowaniu odpadów w procesie produkcyjnym. Z punktu widzenia ergonomii centralnym elementem jest pracownik. Dlatego to stanowisko pracyma być dopasowane do pracownika, a nie odwrotnie.

Więcej o ergonomii