Marginal Column

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej z zakresu sterowania i monitorowania?

Skontaktuj się z nami !

Sterowanie i monitorowanie

Content

PSQ 6000 - najwyższa jakość zgrzewania punktowego

System sterowania PSQ 6000 jest zaprojektowany pod kątem monitorowania jakości w produkcji seryjnej samochodów. Inteligentne sterowanie napięciem i natężeniem prądu umożliwia maksymalną niezawodność i bieżącą weryfikację jakości zgrzewania punktowego. Oprogramowanie BOS 6000 udostępnia funkcje rejestrowania i dokumentacji.

Funkcje sterowania i monitorowania są zintegrowane z systemem sterowania. Istnieje także możliwość wyposażenia starszych systemów z serii PSI 6000 w kartę sterowniczą XQR.

Adaptacyjne sterowanie napięciem i natężeniem prądu zapewnia najwyższą jakość zgrzewania

System adaptacyjnego sterowania procesem zgrzewania oferuje dodatkową elastyczność z myślą o przyszłych wymaganiach dotyczących procesu zgrzewania. Pomiar napięcia i natężenia prądu umożliwia obliczenie rezystancji i energii, sterowanie nimi i ich dokładne wyznaczanie podczas zgrzewania. Adaptacyjny algorytm sterowania zapewnia stałą jakość i zmniejsza ilość odprysków w zaawansowanych zastosowaniach zgrzewania, co znacznie redukuje koszt poprawek błędnych zgrzewów.

Monitorowanie procesu

Operator ma możliwość ustalenia limitów tolerancji i monitorowania ich w odniesieniu do wielu podstawowych parametrów procesu: natężenia prądu, kąta fazowego, napięcia na elektrodzie, rezystancji, czasu cyklu, mocy i energii. Dostępne są dwie zmienne skonsolidowane, które monitorują zmienne podstawowe i upraszczają w ten sposób obsługę systemu:

  • PSF - współczynnik stabilności procesu reprezentuje stabilność procesu zgrzewania
  • UIP - współczynnik jakości wskazuje rzeczywistą jakość produktu

Logika Q-Stop

Opatentowana logika Q-Stop to bardzo przydatne rozszerzenie funkcji monitorowania. Umożliwia użytkownikowi analizę i optymalizację wydajności systemu poprzez zdefiniowanie reakcji systemu w przypadku powtarzających się błędów w programie albo przy obróbce określonej części.

Przegląd procesu

Dla wygodnego monitorowania całości procesu status wszystkich podłączonych sterowników zgrzewania jest wyświetlany na wykresie słupkowym.