Marginal Column

Zapisy na szkolenie

Aby zapisać się na szkolenie w języku angielskim, kliknij poniższy link.

Kontakt

Bosch Rexroth AG

Postfach 30 02 07

D-70442 Stuttgart

tel.: +49 (0)7 11- 8 11- 3 29 90

faks: +49 (0)7 11- 8 11- 3 07 24

e-mail: mtpro@boschrexroth.de

Można się z nami skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 CET.

Szkolenia

Content

Firma Bosch Rexroth oferuje regularne szkolenia dotyczące oprogramowania MTpro w języku niemieckim i angielskim.

Dostępne są dwa rodzaje szkoleń:

  • Szkolenie podstawowe (Basic) przedstawia podstawowe funkcje oprogramowania,
  • Szkolenie Layout Designer prezentuje praktyczne zastosowania programu Layout Designer.

Szkolenie podstawowe

Grupa docelowa:

- Specjaliści ds. sprzedaży, kierownicy projektów, projektanci

Tematyka:

- Różne elementy składowe programu MTpro i ogólna funkcjonalność

- Sposoby wykorzystania dostępnych funkcji do przygotowywania ofert i dokumentacji dla klientów

Zakres szkolenia:

- Wyszukiwanie i wybór produktów

- Ogólne informacje o produktach, dane techniczne i instrukcje montażu

- Konfiguracja produktu

- Generowanie eksportu modeli CAD

- Tworzenie list zamówień, interfejs eShop

- Przegląd narzędzia Layout Designer

Liczba uczestników (min. – maks.): od 6 do 12


Szkolenie Layout Designer

Grupa docelowa:

Specjaliści ds. sprzedaży, kierownicy projektów, projektanci

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych funkcji programu MTpro

Tematyka:

- Uczestnicy poznają metody konfigurowania i projektowania układu w narzędziu Layout Designer

- Ogólne funkcje narzędzia Layout Designer i specjalne funkcje do obsługi poszczególnych linii produktów

- Sposoby przetwarzania danych planu w ofertach i programach CAD

Zakres szkolenia:

- Moduły i interfejs użytkownika programu Layout Designer

- Konfiguracja części i zespołów

- Funkcje pomocnicze, np. zmiana wymiarów, kopiowanie i pozycjonowanie

- Funkcje i makra do obsługi konkretnych linii produktów

- Wyliczanie zestawienia mateirałów

- Eksport planów i modeli CAD

- Import wewnętrznych i zewnętrznych modeli CAD

- Ćwiczenia praktyczne

Liczba uczestników (min. – maks.): od 6 do 12


Lokalizacja

Bosch Rexroth AG, Loewentorstraße 68-70, 70376 Stuttgart

Szkoleniaprowadzone są w języku angielskim.

Terminy szkoleń:

Data Godziny Typ
24.02.2014 r. 09.00 – 16.00 Basic
31.03.2014 r. 09.00 – 17.00 Layout Designer
09.10.2014 r. 09.00 – 17.00 Layout Designer
20.10.2014 r. 09.00 – 16.00 Basic
17.11.2014 r. 09.00 – 17.00 Layout Designer