Efektywność

Content
Broszura

Nowy wymiar swobody i efektywności

 
 

Bardziej efektywne projektowanie kompleksowych rozwiązań

Narzędzia programowe, pakiety funkcji i rozwiązania wykorzystujące różne technologie związane z produktem Open Core Engineering, pozwalają przyspieszyć realizację procesu projektowania.

Oprogramowanie Open Core Engineering zapewnia korzyści na każdym etapie, począwszy od wstępnej konfiguracji, a skończywszy na działaniu w środowisku produkcyjnym.

Czasochłonne programowanie złożonych, szczegółowych procesów maszynowych może obecnie zostać zastąpione zwykłym przypisaniem parametrów. Dzięki zastosowaniu szablonów użytkownicy mogą w elastyczny sposób integrować niestandardowe funkcje w programach maszynowych, modyfikować je i ponownie wykorzystywać w ramach architektury modułowej.

 

Szybsza realizacja procesów

  • Kompleksowa platforma projektowania wszystkich zadań automatyzacji
  • Proces projektowania obejmujący wszystkie technologie i dyscypliny
  • Biblioteki modułów zawierające funkcje gotowe do parametryzacji

Wygodne konfigurowanie i programowanie

  • Automatyczne generowanie modułowych programów maszynowych
  • Konfiguracja maszyn sterowana skryptami, bez konieczności używania narzędzi konstrukcyjnych
  • Praca w zespole projektowym z wykorzystaniem systemów kontroli wersji, umożliwiającym programowanie jednego sterownika prze wielu programistów