Indywidualizacja

Content
Indywidualizacja
Broszura

Nowy wymiar swobody i efektywności

 
 

Indywidualizacja: kluczowy element przewagi nad konkurencją

Producenci maszyn starają się uzyskać przewagę nad konkurencją dzięki wprowadzaniu innowacyjnych funkcji. Do niedawna było to możliwe jedynie we współpracy z producentami systemów sterowania.

W rozwiązaniu Open Core Engineering firma Bosch Rexroth udostępnia opcje sterowania nawet na podstawowym poziomie, co pozwala samodzielnie tworzyć niestandardowe funkcje obsługiwane przez istniejące oprogramowanie wbudowane.

Interfejs Open Core Interface umożliwia integrację odrębnych aplikacji działających w czasie rzeczywistym bezpośrednio na sterowniku, a także aplikacji standardowych działających niezależnie na urządzeniach zewnętrznych.

Interfejs daje producentom urządzeń możliwość tworzenia i programowania aplikacji działających w czasie rzeczywistym w języku C/C++ i udostępniania ich użytkownikom końcowym jako uzupełnienie wbudowanego oprogramowania systemu sterowania (firmware).

 

Odrębne aplikacje działające w czasie rzeczywistym bezpośrednio w sterowniku

  • Przewaga nad konkurencją – element wyróżniający na rynku
  • Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej producentów urządzeń
  • Możliwość współbieżnego uruchamiania wraz z oprogramowaniem wbudowanym sterownika (firmware)

Bezpośredni dostęp do podstawowych mechanizmów sterowania

  • Pełny dostęp z urządzeń zewnętrznych do wszystkich funkcji sterowania i obsługi napędu
  • Nowe metody obsługi i diagnostyki za pomocą urządzeń inteligentnych, takich jak smartfony i tablety
  • Łatwa integracja z aplikacjami do symulacji