Rozwiązania na przyszłość

Content
Rozwiązania na przyszłość
Broszura

Nowy wymiar swobody i efektywności

 
 

Rozwiązania dla producentów i użytkowników końcowych umożliwiające dalszy rozwój

Wybór systemu automatyki ma szczególne znaczenie dla producentów maszyn – brane są pod uwagę jedynie rozwiązania o maksymalnym poziomie elastyczności i konfigurowalności, dzięki czemu można zapewnić ochronę inwestycji w przyszłości.

Firma Bosch Rexroth jest niezawodnym partnerem każdego klienta. Konsekwentne stosowanie w produkcie Open Core Engineering otwartych międzynarodowych standardów oraz najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych sprawia, że klienci zyskują elastyczne mechanizmy niezbędne do podejmowania istotnych decyzji projektowych również w przyszłości.

 

Konsekwentne stosowanie otwartych standardów i technologii

  • Globalna dostępność i zgodność z międzynarodowymi standardami
  • Niezależność od konkretnych dostawców i zastrzeżonych rozwiązań

Kompleksowe rozwiązania obejmujące różne technologie

  • Przezroczyste interfejsy systemowe
  • Zharmonizowane funkcje

Maksymalna dostępność urządzeń

  • Magistrala automatyzacji SERCOS – podstawa niezawodnej, spójnej komunikacji
  • Elastyczne opcje integracji z różnymi komponentami za pomocą otwartych magistrali typu fieldbus i protokołów takich jak OPC-UA