Interfejs Open Core

Elementy rozwiązania Open Core Engineering – Open Core Interface

Open Core Interface: programowanie w automatyce przemysłowej

Oprogramowanie Open Core Engineering łączy możliwości obsługi sterowników PLC i automatyzacji procesów informatycznych. Takie zintegrowane podejście jest możliwe dzięki zastosowaniu interfejsu Open Core Interface – nowego, istotnego elementu naszych rozwiązań w obszarze automatyki przemysłowej.


Bezpośredni dostęp funkcjonalny do podstawowych mechanizmów sterowania pozwala uwzględnić urządzenia inteligentne w zastosowaniach automatyki przemysłowej, na przykład w celu realizacji nowoczesnych metod interakcji człowiek-maszyna. Dostępne są funkcje automatyzacji przetwarzania z wykorzystaniem komputerów PC, łatwiej także przeprowadzić symulację i wykonać szybkie prototypowanie sterowania. Nowy poziom elastyczności da się uzyskać dzięki opcjom tworzenia indywidualnych funkcji sterowania.


Open Core Interface to interfejs programistyczny, który umożliwia tworzenie aplikacji w językach wysokiego poziomu. Można z niego skorzystać w podobny sposób, jak w przypadku bloków funkcyjnych PLC służących do programowania sterownika PLC. Rozbudowany pakiet SDK (Software Development Kit) zawiera różnorodne biblioteki i nagłówki umożliwiające dostęp funkcjonalny do sterowników. Można go łatwo zintegrować z różnymi środowiskami programistycznymi, takimi jak Visual Studio 2010 czy Eclipse, aby realizować w nich odpowiednie zadania programistyczne.


W sekcji pobierania pakietu SDK w serwisie Engineering Network można znaleźć szczegółowe informacje na temat integracji oprogramowania oraz przewodnik online zawierający opis funkcji znajdujących się w dostarczanych bibliotekach.

Interfejs Open Core Interface udostępnia następujące opcje: