Bezpieczeństwo technologii SERCOS

Kontener danych SERCOS do przesyłania wszystkich danych związanych z bezpieczeństwem

CIP Safety to protokół zdefiniowany we współpracy z organizacją ODVA i zgodny ze standardem IEC 61508 SIL3, oparty na mechanizmach zabezpieczeń CIP związanych z przesyłaniem istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa sygnałów za pośrednictwem magistrali SERCOS. Dodatkowa magistrala bezpieczeństwa nie jest konieczna, ponieważ dane są przesyłane w czasie rzeczywistym w uzupełnieniu standardowych danych w sieci SERCOS. Integracja magistrali napędów, urządzeń peryferyjnych i bezpieczeństwa, a także standardowej komunikacji Ethernet, w ramach jednej sieci pozwala uprościć obsługę komunikacji oraz obniżyć koszty sprzętu i instalacji. W rezultacie możliwe jest zintegrowanie wewnętrznych sterowników bezpieczeństwa i stworzenie jednolitych systemów zabezpieczeń.

Standard CIP Safety on SERCOS

  • Zastosowanie standardu CIP Safety do wsparcia protokołu
  • Adaptacja standardu CIP Safety on SERCOS
  • Profile zabezpieczeń dla technologii SERCOS

 

Protokół CIP Safety on SERCOS umożliwia bezpieczne przesyłanie danych z wykorzystaniem tego samego nośnika i połączenia, co w wypadku standardowej komunikacji. Bezpieczna komunikacja możliwa jest na wszystkich poziomach sieci; obejmuje to także komunikację bezpośrednią. Element główny nie musi być sterownikiem bezpieczeństwa i również może przesyłać dane bez konieczności ich interpretowania.

Dane związane z bezpieczeństwem są przesyłane w specjalnej ramce, która jest zapisywana w odpowiednim kanale urządzenia (AT lub MDT), podobnie jak w przypadku danych standardowych. Integracja wszystkich magistrali obniża koszty inwestycji i umożliwia zintegrowanie wewnętrznych sterowników bezpieczeństwa i stworzenie jednolitych systemów zabezpieczeń .

 
 
 

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej o bezpieczeństwie technologii SERCOS?