Konstruowanie przez konfigurowanie

Od projektu do konfiguracji, rozruchu i konserwacji:: Konfigurowanie, rozruch, diagnozowanie i konserwacja sieci SERCOS to bardzo proste operacje. Użytkownik może skoncentrować się na konkretnym zastosowaniu – technologia SERCOS wprowadzi odpowiednią strukturę sieci i ułatwi jej bezproblemowe działanie.

Wszystkie urządzenia są połączone za pomocą standardowych przemysłowych kabli CAT5e. Po krótkiej fazie synchronizacji sieć jest gotowa do użycia. Urządzenia wymieniane podczas pracy są synchronizowane z siecią w trakcie działania i automatycznie podłączane.

Korzyści:

  • Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu urządzeń i przypisywaniu adresów można wykonać rozruch bez wprowadzania ustawień wstępnych. Zgodnie z wymaganiami: wstępny wybór pojedynczych adresów lub wcześniejsze przypisanie stałych adresów, w zależności od ustawienia przełącznika
  • Automatyczne rozpoznawanie i kompensacja błędów podwójnego przypisania adresu
  • Brak błędów okablowania podczas rozruchu i konserwacji: Oba porty urządzenia pracują w ten sam sposób i nie trzeba ich rozróżniać podczas podłączania
  • Łatwe zarządzanie częściami zamiennymi: Kable połączeniowe i krzyżowe można stosować wymiennie bez ograniczeń
  • Możliwość rozruchu bez urządzenia głównego: Laptopy serwisowe można w prosty sposób podłączyć do sieci SERCOS
  • Pełny zakres opcji diagnostycznych: Automatycznie rozpoznawanie, lokalizowanie i kompensowanie awarii okablowania
  • Przejrzystość dzięki dostępności statusu sieci w dowolnym momencie (za pomocą standardowych narzędzi diagnostycznych sieci Ethernet)
  • Konserwacja: Czynności naprawcze i modyfikacje można wykonywać w systemie produkcyjnym bez zakłócania pracy pozostałej części sieci dzięki opcji wymiany w czasie pracy
  • Zdalne serwisowanie przez Internet z dowolnego miejsca
 

Masz pytanie?

Chcesz wiedzieć więcej o konstruowaniu przez konfigurowanie?