Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
 • Zarządzanie kontem
 

ActiveCockpit —
Interaktywna platforma komunikacji dla branż produkcyjnych

Content

ActiveCockpit

Umożliwia stałe monitorowanie procesów produkcyjnych oraz odpowiednio szybkie reagowanie na zgłaszane usterki to warunek konieczny utrzymania sprawności produkcji.

W tym celu użytkownik musi mieć szybki dostęp do niezbędnych danych. ActiveCockpit w transparentny sposób zapewnia taki dostęp, umożliwiając na bieżąco podejmowanie właściwych decyzji. Dzięki temu skuteczne reagowanie na pojawiające się problemy, zarówno lokalnie – w hali fabrycznej, jak i zdalnie, wymaga minimalnego nakładu pracy.

 

Pełniejszy wgląd w informacje i dostęp do danych w celu podejmowania decyzji


 
powszechnie stosowany sposób
ActiveCockpit z systemem Desklink
 
ActiveCockpit połączony z systemami IT
 

Korzyści

Aktualne i spójne dane o kluczowym znaczeniu ułatwiają szybsze i sprawniejsze podejmowanie decyzji bezpośrednio na linii produkcyjnej.

 • Możliwość połączenia z systemami wsparcia produkcji (np. ERP, MES) pozwala na zaoszczędzenie czasu i łatwiejsze wykrywanie usterek
 • Aplikacje dostępne w zakładzie przez interfejs przeglądarki WWW można łatwo zintegrować w postaci widgetu
 • Narzędzie do komunikacji i przekazywania informacji pomiędzy pracownikami na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa
 • Nadanie struktury i dokumentowanie dyskusji w ramach zespołów
 • Proste konfigurowanie dzięki intuicyjnemu modelowi aplikacji WWW
 • Oszczędność czasu dzięki funkcji automatycznych raportów
 • Zwarta architektura


 

 

ActiveCockpit - Pakiet Startowy

 
 • Tablica

  Tablica

  • Wszystkie istotne dane dostępne na miejscu w formie cyfrowej
  • Wyświetlanie informacji w różnych formatach (np. pliki pakietów Office, wideo, pdf i inne)
  • Udostępnianie informacji wszystkim pracownikom
   
 • Widok

  Widok

  • Szybkie przygotowywanie danych i dokumentów, np. na potrzeby spotkań
  • Uprawnienia przydzielane użytkownikom indywidualnie (np. możliwość odczytu, modyfikowania, usuwania)
  • Możliwość wyświetlania i użytkowania informacji przez różne działy, z opcją aktualizacji dokumentów za pomocą programu Desklink
  • Filtrowanie informacji i wyświetlanie wybranych zakresów bez modyfikowania oryginalnych plików
   
 • Spotkania

  Spotkania

  • Tworzenie agendy spotkań i uczestników w celu szybszego wyboru
  • Prowadzenie spotkań przy użyciu dowolnie wybranych widgetów wraz z automatycznym protokołowaniem
  • Archiwizacja raportów ze spotkań (pdf) i ich wysyłka mailowa do zainteresowanych pracowników

   
 • Funkcje notatnika i białej tablicy

  Funkcje notatnika i białej tablicy

  • Funkcja notatek służbowych na potrzeby komunikacji z członkami zespołu lub przekazywania zadań na inny szczebel kompetencji
  • Funkcje adnotacji graficznych: podświetlanie bezpośrednio na ekranie dotykowym przy użyciu podręcznych narzędzi (np. strzałki, zaznaczenia, podkreślenia, komentarze) bezpośrednio w środowisku ActiveCockpit
  • Wyświetlanie i przekazywanie istotnych informacji, np. zdjęcie pokazujące usterkę, zrobione tabletem, może być przekazane do systemu i tam dalej przetwarzane

   
 • Moduł wsparcia kontroli jakości i bezpieczeństwa

  Moduł wsparcia kontroli jakości i bezpieczeństwa

  • Rejestrowanie odchyleń od standardów jakości i bezpieczeństwa oraz zarządzanie nimi
  • Wyświetlanie aktualnego stanu jakości i bezpieczeństwa
  • Roczny przegląd stanu jakości i bezpieczeństwa w ujęciu miesięcznym
  • Możliwość przesyłania wartości do systemów ERP i MES za pośrednictwem interfejsu REST-API

   
 • Desklink

  Desklink

  • Szybka cyfryzacja danych dla różnych formatów plików
  • Automatyczna aktualizacja danych wg harmonogramu pracy zakładu/systemu zmian
  • Interaktywna zmiana statusu widgetów
   
 • Inne moduły

  Webframe

  • Szybka integracja z aplikacjami webowymi wykorzystywanymi już w zakładzie

  StaffManager

  • Proste zarządzanie zasobami ludzkimi na stanowiskach pracy
  • Eksport danych dotyczących np. zgłoszenia zwiększenia ilości pracowników, na potrzeby ewentualnego przetworzenia przez systemy zewnętrzne
   

  DeviationManager

  • Przydzielanie zgłoszeń o usterkach/awariach i śledzenie stanu realizacji
  • Import podstawowych danych dot. zgloszeń z systemu MES/CMMS) poprzez webservice i ich prezentacja
  • Czytelne wyświetlanie informacji o zgłoszeniach przydzielonych poszczególnym pracownikom (status, priorytet, działania korygujące)