Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Naprawy

Content

Naprawy w warsztacie serwisu


Naprawy realizowane w serwisie Bosch Rexroth Sp. z o.o. dotyczą poszczególnych elementów układów napędowych, zespołów lub napędów całych linii technologicznych. Każda naprawa poprzedzona jest diagnostyką i weryfikacją naprawianego elementu.


Wszystkie naprawy wykonywane przez pracowników serwisu Bosch Rexroth dotyczące elementów i zespołów hydraulicznych układów napędu i sterowania realizowane są z wykorzystaniem tylko oryginalnych części zamiennych. Po zakończeniu naprawy każdy element czy zespół poddawany jest sprawdzeniu na jednym z odpowiednio wyposażonych stanowisk diagnostyczno - pomiarowych. Uzyskane wyniki pomiarów porównywane są z danymi katalogowymi a wyznaczone charakterystyki są odpowiednio zapisywane, opracowywane i archiwizowane elektronicznie.

Naprawy realizowane przez serwis u klienta


Diagnostyka elementów i zespołów układów napędowych może być przeprowadzana również u klienta – dotyczy to całych napędów linii technologicznych oraz zamontowanych w nich elementów, pracujących w warunkach użytkowania. Możliwe jest to dzięki mobilności i dyspozycyjności zespołu technicznego serwisu. W pełni profesjonalne wyposażenie w sprzęt do tzw. pomiarów poligonowych umożliwia diagnostykę elementów i zespołów napędowych w skrajnych warunkach ich użytkowania w przypadku rzeczywistych obciążeń.


Analiza uzyskanych wyników pomiarów pozwala określić tzw. zapas eksploatacyjny badanych elementów i zespołów lub zlokalizowanie miejsca awarii. Elementy uszkodzone lub o zbyt niskim zapasie eksploatacyjnym mogą być wymienione na nowe lub kierowane do warsztatu serwisu w celu przeprowadzenia, w przypadku potrzeby, dalszej weryfikacji i ewentualnej naprawy.


Więcej informacji:

Helpdesk

serwis@boschrexroth.pl