Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 
Content

Informacja o ochronie danych Facebook

1. Informacja o ochronie danych

Bosch Rexroth Sp. z o.o. zwany (dalej jako „my”) dziękuje za twoją wizytę na naszej stronie facebookowej (dalej także jako „fanpage”) oraz za zainteresowanie naszą spółką.

Ochrona Twoich danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dane osobowe zebrane w trakcie Twojej wizyty na naszym fanpage’u przetwarzamy w sposób poufny i zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Administrator danych oraz polityka prywatności/informacja o ochronie danych

Administratorami odpowiedzialnymi za przetwarzanie twoich danych w związku z działaniem naszego fanpage’a są spółki Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, oraz Bosch Rexroth Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa

Politykę prywatności portalu Facebook możesz znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Polityka ta zawiera m.in. informacje o tym jak skontaktować się z administracją portalu w razie pytań dotyczących ochrony danych.

Naszą informację o ochronie danych możesz znaleźć pod adresem https://www.boschrexroth.com/pl/pl/home/wydawca .

Możesz też skontaktować się z nami pod adresem:

Matthias Goebel

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart, GERMANY lub na adres mailowy: DPO@bosch.com

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz ,

jeśli masz pytania dotyczące sposobu, w jaki chronimy twoje dane.

3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzanie danych przez portal Facebook

Portal Facebook przetwarza twoje dane osobowe w chwili, gdy odwiedzasz nasz fanpage. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów danych osobowych, które portal Facebook przetwarza oraz na temat praw w zakresie ochrony danych przysługujących ci względem portalu Facebook, zapoznaj się z informacją o ochronie prywatności portalu Facebook, o której mowa powyżej. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez portal Facebook.

Ustawienia i dostęp do danych statystycznych

Portal Facebook umożliwia nam zmianę poniższych ustawień naszego fanpage’a oraz dostęp do następujących danych statystycznych:

  • Możemy wybrać grupę docelową, dla której przeznaczony jest nasz fanpage na portalu Facebook oraz publikowane na nim posty. Ustawienia są uzależnione od ogólnych parametrów (np. grupa wiekowa, język, region, zainteresowania), co umożliwia nam dotarcie z naszymi treściami do określonych grup. W oparciu o ustawienia, które portal Facebook pozwala nam zmieniać, nie jest możliwe kontaktowanie się z poszczególnymi osobami lub ich zidentyfikowanie.
  • Portal Facebook umożliwia nam dostęp do analiz statystycznych, które zawierają informację o tym, jak wykorzystywany jest nasz fanpage. Analizy, do których mamy dostęp, nie dotyczą poszczególnych osób oraz ich zachowań dotyczących przeglądania treści internetowych. Mamy jedynie dostęp do danych zagregowanych (takich, jak liczba odwiedzin, liczba polubień, liczba obserwujących, region pochodzenia, grupa wiekowa, płeć), które dotyczą naszych klientów jako grupy oraz sposobu, w jaki grupa ta korzysta z naszego fanpage’a. Aby uzyskać więcej informacji na temat statystyk udostępnianych przez portal Faceboook, odwiedź stronę https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
  • Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez portal Facebook. Przetwarzamy te dane w celu publikowania na naszym fanpage’u treści skierowanych do odpowiedniej grupy docelowej, lepszego zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego fanpage’a, oraz jego optymalizacji pod tym kątem.

Narzędzia, za pomocą których komunikujemy się z Tobą

Możesz przesyłać nam wiadomości za pomocą portalu Facebook. Jeśli wyślesz nam taką wiadomość, portal Facebook przekaże nam następujące dane:

  • wiadomość przychodzącą,
  • imię i nazwisko,
  • zdjęcie profilowe,
  • załączniki,
  • wiadomości głosowe.

Wykorzystanie tych danych umożliwia nam przetworzenie twojego zapytania i zaoferowanie wsparcia (np. za pomocą naszego fanpage’a możesz zadawać nam pytania dotyczące naszych produktów, na które następnie odpowiemy). Wykorzystujemy te dane także w formie zagregowanej i zanonimizowanej, by lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszego fanpage’a. W tym zakresie możemy analizować to, jakie grupy osób (np. klienci końcowi, osoby prywatne, pracownicy) korzystają z kanałów komunikacji oferowanych przez nasz fanpage oraz z jakich krajów pochodzą i jakich języków używają. Przetworzone dane osobowe są usuwane najpóźniej po 180 dniach od otrzymania twojej wiadomości.

Przekazane przez ciebie dane zostaną przesłane do podmiotu Bosch odpowiedzialnego za przetworzenie twojego zapytania (np. jeśli zapytanie dotyczy produktu, którego dystrybucją zajmuje się inny podmiot Bosch). Podmiot ten może mieć siedzibę poza EOG. W takim wypadku twoje dane osobowe będą przekazywane odbiorcom mającym siedzibę poza EOG, w tzw. państwach trzecich. W takiej sytuacji przed dokonaniem przeniesienia danych zapewnimy odpowiedni poziom ich ochrony. Masz prawo otrzymać opis odbiorców w państwach trzecich oraz kopię postanowień mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w naszej informacji o ochronie danych, o której mowa powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 st. 1 lit. f RODO) albo, jeśli ma zastosowanie, istniejący stosunek umowny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wiadomości przesyłane nam za pomocą portalu Facebook są także przetwarzane przez ten portal. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak portal Facebook przetwarza dane, zapoznaj się z jego polityką prywatności, o której mowa powyżej.

4. Dodatkowe informacje i twoje prawa

Aby uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu twoich danych oraz o twoich prawach, zapoznaj się z naszą informacją o ochronie danych, do której odnośnik znajduje się powyżej. Znajdziesz tam również nasze dane kontaktowe – gdybyś chciał otrzymać informacje o swoich danych osobowych, zażądać dostępu do nich lub zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych.