Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Badania i rozwój na skalę globalną: poprawa konkurencyjności dzięki podejściu Local Engineering

Kosmopolit F&E: mit Local Engineering Wettbewerbsvorteile sichern
Marginal Column
Content

November 2014

 

Działalność badawczo-rozwojowa jest w coraz większym stopniu przenoszona na rynki lokalne, stając się jednym z ważnych czynników sukcesu globalnych przedsiębiorstw.

 

Innowacje są eliksirem życia dla każdego przedsiębiorstwa technologicznego. Działy badawczo-rozwojowe to siła napędowa innowacji, a przez to także podstawowy filar konkurencyjności. Warunkiem koniecznym utrzymania konkurencyjności jest obecność w regionach wzrostu, czyli blisko klientów, oraz zapewnienie wyspecjalizowanego personelu i wiedzy. Dlatego działalność badawczo-rozwojowa w coraz większym stopniu uniezależnia się od centrali, tworząc lokalne ośrodki.

Atrakcyjność krajów rozwijających się

Uwarunkowania przenoszenia działalności badawczo-rozwojowej uległy w ostatnich latach znacznej poprawie. Koszty informacji, transportu i koordynacji systematycznie maleją. Wzrasta natomiast udział krajów rozwijających się w światowej produkcji. Ponadto w ciągu minionych dziesięciu lat kraje te nadrobiły zaległości w dziedzinach takich jak edukacja, badania i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dlatego kraje rozwijające są niezwykle atrakcyjne dla podejścia Local Engineering. Przykładowo już od roku 2010 w Chinach każdego roku studia rozpoczyna więcej osób niż w krajach Unii Europejskiej, USA i Japonii razem wziętych. Z uwagi na coraz lepszy poziom wykształcenia w tych krajach oraz rosnące doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej, coraz częściej stają się one pełnowartościowymi ośrodkami kompetencji, które samodzielnie i w sposób zdecentralizowany rozwijają własne produkty, zamiast dopasowywać już istniejącą ofertę do potrzeb lokalnego rynku.

Platforma także dla personelu

Centralne działy badawczo-rozwojowe są w mniejszym stopniu uzależnione od codziennej presji działania i mogą łatwiej koncentrować się na długofalowych projektach. Dlatego przedsiębiorstwa nadal często utrzymują scentralizowaną strukturę organizacyjną, w której krajowa spółka matka zajmuje się rozwojem podstawowym, a zagraniczne spółki córki, pełniące funkcję zorientowanych na usługi laboratoriów badawczo-rozwojowych, dostosowują produkty do wymagań lokalnych klientów. Oddział lokalny lepiej zna potrzeby klientów na miejscu, jednak wymaga to także zatrudnienia wykwalifikowanego personelu. Dlatego teoria platformy odgrywa w podejściu Local Engineering istotną rolę nie tylko w przypadku produktów, lecz także w pozyskiwaniu lokalnych specjalistów. – Kluczem do lokalizacji działalności jest stworzenie globalnych platform dla lokalnych implementacji – mówi Josh Bersin, założyciel agencji doradztwa personalnego Bersin by Deloitte, mając na myśli strukturę personalną przedsiębiorstwa*. Aby odnosić sukcesy na lokalnych rynkach pracy, trzeba dysponować zestawem bazowym, na który składają się globalne kompetencje, zasady, cele i systemy oprogramowania, i który powinien oferować wystarczający stopień elastyczności dla lokalnych szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, celów i rozwiązań dla użytkowników.

Zintegrowana sieć

Zintegrowanie nowego ośrodka badawczo-rozwojowego w ramach istniejących struktur badań i rozwoju ma centralne znaczenie dla zapobiegania niskiej efektywności i równoległemu prowadzeniu podobnych prac. Jedną z możliwości optymalnego wykorzystania lokalnych kompetencji oferuje pomysł zintegrowanej sieci badawczo-rozwojowej. W tym przypadku każda placówka staje się ośrodkiem kompetencji dla danego produktu lub technologii. W obrębie tego zakresu odpowiedzialności ośrodek koordynuje również działania w dziedzinie badań i rozwoju na poziomie globalnym. Taka koncepcja zapewnia wysoką efektywność, właściwe procesy uczenia się we wszystkich placówkach, a także pozytywne połączenie efektów specjalizacji i synergii. Prof. Hagen Lindstädt z Instytutu Technologii (KIT) w Karlsruhe jest zdania, że tego rodzaju „modele hybrydowe“, oparte na podejściu scentralizowanym i zdecentralizowanym, mają przed sobą najlepsze perspektywy.

* Josh Bersin: “The world is not global, it’s local”. Forbes, April 23, 2013, http://onforb.es/14LBeZv