Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

W toku zmian

Marginal Column
Content

November 2014

 

Proces zmian i stały wzrost wydajności to czynniki, które w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat znacząco wpłynęły na rozwój produktów działu Techniki przemieszczeń liniowych. O ile na początku rozwoju tej technologii w centrum zainteresowań znajdowała się redukcja siły tarcia, o tyle dziś najważniejszym aspektem są wysoce precyzyjne i wytrzymałe aplikacje.

 
Transition Magnifier