Poland

Wybierz swoją lokalizację

Poland
  • Zarządzanie kontem
 

Konsekwentne podążanie za potrzebami rynków

Consistently following the markets
Marginal Column
Content

November 2014

 

W jaki sposób Bosch Rexroth promuje globalizację działalności badawczo-rozwojowej?

 

– Aby móc oferować klientom najlepsze rozwiązania, umacniamy nasz międzynarodowy potencjał w dziedzinie badań i rozwoju, realizując podejście Local Engineering – podkreślił Karl Tragl, Prezes Zarządu spółki Bosch Rexroth AG. Dlatego w Bosch Rexroth badacze w regionach współpracują w ramach sieci ze swoimi kolegami z innych krajów. Ponad 2.100 specjalistów zajmuje się rozwijaniem nowych produktów, rozwiązań i usług. Od wielu lat wydatki spółki na badania i rozwój przekraczają średnią dla branży.

Decentralizacja działań badawczo-rozwojowych

Za tworzenie platform produktowych i wariantów produktów odpowiedzialne są trzy działy: Aplikacje Mobilne, Aplikacje Przemysłowe i Energia Odnawialna. Głównym zadaniem ośrodków badawczo-rozwojowych w poszczególnych regionach jest opracowywanie aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów. W coraz większym stopniu aplikacje te przyczyniają się także do rozwijania wariantów. Produkt, który głównie jest stosowany w jednym regionie, z reguły nadaje się do wykorzystania w innych aplikacjach na całym świecie. Dlatego w firmie Bosch Rexroth ciężar prac badawczo-rozwojowych oraz odpowiedzialność za produkt spoczywa na regionie, w który produkt ten jest głównie stosowany. W taki sposób przedsiębiorstwo konsekwentnie podąża za rynkami, upowszechniając rozwiązania regionalne na całym świecie.

Zaufanie, postępowanie fair, partnerstwo

Gdy do produkcji na ważnych rynkach dołączają badania i rozwój, szybko okazuje się, że zwłaszcza na rynkach o znacznym potencjale wzrostu poważnym wyzwaniem staje się często fluktuacja specjalistów. Firma Bosch Rexroth na całym świecie stawia na konsekwentne szkolenie i rozwój kwalifikacji, co pomaga wskazać lokalnie zatrudnianym pracownikom perspektywy. Badania wewnętrzne wykazują ponadto, że podkreślanie wartości kulturowych, takich jak zaufanie, postępowanie fair i partnerstwo, zwiększa atrakcyjność placówek w oczach lokalnych specjalistów. Wzmaga to poczucie przynależności i ogranicza zjawisko fluktuacji kadr.